Onsdag den 3. marts er der digitalt møde om Pilotnaturpark-udvalget for lodsejere, borgere, ildsjæle og andre, der er interesserede i at være med i udvalget, der skal deltage aktivt i udviklingen af en naturparkplan. Det oplyser Ringsted Kommune i en pressemeddelelse.

Ringsted Kommune har ansøgt om at blive Dansk Naturpark og blev i 2020 Pilotnaturpark, som er forstadiet. Senest i februar 2025 skal kommunen ansøge Friluftsrådet om at få status som Naturpark. Forinden skal naturparkens geografiske afgrænsning fastlægges, og der skal udarbejdet en plan for naturparken med visioner, mål og konkrete forbedringsforslag.

Til det arbejde nedsætter Ringsted Kommune nu et nyt udvalg, et såkaldt §17, stk. 4-udvalg, som skal følge og deltage aktivt i arbejdet med udviklingen af en naturparkplan.

Hvis du er lodsejer, borger, ildsjæl, erhvervsdrivende eller bruger af kommunens natur og har stor interesse for naturpark-projektet, har du nu mulighed for at blive medlem af Pilotnaturpark-udvalget. Udvalget skal rådgive kommunens politikere og sikre lokal inddragelse og opbakning. Der er et digitalt møde for interesserede:

• Onsdag den 3. marts 2021 kl. 17-19

Pilotnaturpark-udvalget
Medlemmerne i Pilotnaturparkudvalget skal udvælges blandt tre grupper:

• 3 medlemmer fra byrådet (formand for Klima- og Miljøudvalget, Torben Lollike, formand for Plan- og Boligudvalget Per Flor, og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Daniel Nørhave)
• 4 medlemmer af borgere, ildsjæle, interesserede
• 8 medlemmer af grundejere og lodsejere fra forskellige steder i kommunen langs naturområderne

Tilmelding senest den 22. februar på hjemmesiden www.pilotnaturpark.ringsted.dk/naturparkudvalg

Kan du ikke deltage på mødet, men ønsker at blive medlem af udvalget, skal du bruge samme tilmelding, så vi får dine kontaktoplysninger og interessefelt.
Efter tilmelding vil du få tilsendt program og digitalt mødelink ugen inden mødet. Der vil være mulighed for at få teknisk hjælp til at deltage i mødet.

Du kan følge udviklingen af pilotnaturparken i Ringsted Kommune på hjemmesiden www.pilotnaturpark.ringsted.dk

Foto: ABW