Med baggrund i den aktuelle debat om arbejdskraftmangel i kommunerne meddeler Borgmester Henrik Hvidesten og gruppeformændene i Venstre, Socialdemokratier, SF og Dansk Folkeparti følgende:

Arbejdskraftudfordringen i Danmark er nu åbenlys. Temaet fylder i den offentlige debat, og der er fremsat forslag til initiativer fra flere sider.

En analyse fra Kommunernes Landsforening viser, at den offentlige sektor får behov for cirka 44.000 ekstra medarbejdere frem mod 2030, hvis vi ønsker at fastholde det nuværende serviceniveau, samtidig med at vi bliver stadigt flere børn og ældre med behov for hjælp og støtte. Samtidig forventes det samlede arbejdsudbud kun at stige med ca. 50.000 personer – vel at mærke hvis de forventede effekter af tilbagetrækningsreformen holder.

Det efterlader blot 6.000 medarbejdere til den private sektor frem mod 2030, hvor man ellers de seneste 20 år i gennemsnit har øget beskæftigelsen med 10.500 om året. Skal den beskæftigelsesvækst fortsætte, vil der derfor mangle knap 90.000 personer på det danske arbejdsmarked i 2030.

Det er vi nødt til at gøre noget ved – også i Ringsted Kommune.

I Venstre, Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti mener vi, at arbejdet med effektivisering, ny teknologi, flere på fuldtid og nedbringelse af sygefravær er vigtige instrumenter for at sikre arbejdskraft til at løse de fremtidige velfærdsopgaver. Og der kan også være flere.

Derfor har vi sammen stillet forslag til Byrådet om, at der oprettes et §17 stk. 4 udvalg, der får til opgave at komme med inputs til plan for, hvordan Ringsted Kommune sikrer nok arbejdskraft til fremtidens velfærdsopgaver, f.eks. ved at være en endnu mere attraktiv arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere eller udnytte ny teknologi.

Borgmester Henrik Hvidesten, udtaler:

”Hvis vi skal kunne levere den velfærd der forventes i fremtiden er vi nødt til at kunne skaffe nok kvalificeret personale. Det er et landsdækkende problem at der mangler arbejdskraft og derfor er der behov for nationale løsninger. Men vi er også nødt til at se på, hvad vi kan gøre lokalt. Jeg håber derfor, at VAFO-partiernes initiativ kan hjælpe til at vi finder svar på nogle af de udfordringer vi ser foran os – f.eks. om der kan skabes incitamenter til, at flere seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet, at vi får flere udlændinge med ikke-vestlig baggrund i job og at flere fra kanten af arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse.”

Foto: ABW