bjarne jensens fond2Bjarne Jensens Fond
Kærup Alle 3
4100 Ringsted
Tlf. 57 67 01 00
hanne@bjarnejensensfond.dk

Bjarne Jensens Fond, der blev stiftet i 1986, er en velgørende fond, som yder støtte til nationale og lokale formål. Fondens navn var oprindeligt Glunz & Jensen Fonden. Navneskiftet blev en realitet den 1. januar 2008, da fonden i forbindelse med en aktieomlægning i Glunz & Jensen A/S afgav sin stemmemajoritet i virksomheden. Fonden blev da en ren hjælpefond, hvis midler udgøres af afkastet af fondens forskellige investeringer, og den har i dag ingen ledelsesmæssige eller finansielle relationer til Glunz & Jensen A/S.

bjarne jensens fond3Prioritering af midlerne
Fonden er opkaldt efter den ene af de to grundlæggere bag det danske verdensfirma Glunz & Jensen. Bjarne Jensens Fond er hjemmehørende i Ringsted, og deres formålsparagraf afspejler den historiske tilknytning til egnen omkring Ringsted og til firmaet, som Bjarne Jensen etablerede sammen med Peter Glunz tilbage i 1973.

Fonden ønsker dels at støtte tidligere og nuværende ansatte fra Glunz & Jensen samt mere almennyttige formål inden for blandt andet kultur, uddannelse, kunst, videnskab, forskning og sygdomsbekæmpelse.

Der er stor søgning til fonden, og det har gjort, at fondens bestyrelse har valgt at prioritere støtten til ansatte fra Glunz & Jensen og deres nære familiemedlemmer. Dernæst bliver der givet midler til lokale projekter i Ringsted-området. For det tredje giver fonden donationer til forskningsprojekter inden for sclerose, diabetes og gigt områderne. Her kræver fonden dog, at projektet har tilsagn om støtte fra andre faglige kompetente instanser.

bjarne jensens fondLokal indsats
Bjarne Jensens Fond uddeler en årlig sportspulje på 100.000 kr. fordelt på ti lokale idræftsforeninger/-klubber. Betingelser for ansøgning offentliggøres hvert år i januar i dagspressen og på hjemmesiden www.bjarnejensensfond.dk.

Mange af mærkesagerne har deres ophav i fondens oprindelige bagmand Bjarne Jensen, der fik konstateret sclerose som 40-årig. Han var en ivrig idrætsmand, aktiv i det lokale foreningsliv, medlem af Rotary og i den lokale spejderbevægelse.

Det er således ikke tilfældigt, at fonden gennem årene har støttet en del forskningsprojekter inden for sygdomsbekæmpelse og forebyggelse på blandt andet sclerose-området. Samtidig bevarer fonden sit fokus på lokale idrætsforeninger og andre frivillige organisationer.

Send en ansøgning

Kværkeby Fuglereservat
I 2010 gav Bjarne Jensens Fond 500.000 kr. til at sikre bevarelsen og udviklingen af Kværkeby Fuglereservat ved Ringsted. Det var den største enkeltdonation i fondens historie, og beløbet blev givet for at bevare det enestående natur- og vådområde for hele egnens borgere.


sølvpartner