Ringsted Museum og Arkiv
Køgevej 41
4100 Ringsted
Tlf. 5943 2353
ringsted@vestmuseum.dk

Se åbningstiderne her

Lokalhistorie
Ringsted Museum og Arkiv samlede sig i efteråret 2014 på Køgevej 41. Bygningen rummer permanente udstillinger om Ringsteds lokalområder og landbrug samt perioden efter anden verdenskrig, hvor Ringsted var i en rygende udvikling. Der er også skiftende udstillinger, som alle har det til fælles, at de tager udgangspunkt i det lokale.

Ringsted Museum og Arkiv medvirker hvert år ved udgivelsen af RINGSTEDbogen, en lokalhistorisk årbog. I sommerferien arrangeres aktiviteter for børn samt byvandringer og foredrag for voksne. Hvert andet år arrangerer museet den populære Ringsted Middelalderfestival.

Hvad kan du opleve?
På arkivet kan du læse om personer, foreninger og virksomheder i det historiske Ringsted, i gamle aviser, folketællinger og kirkebøger.

Museet rummer et hjørne specielt for børn, der må røre, føle og lugte til tingene.

Værkstedet kan benyttes frit af alle på 4-11 år. Mal korn, vask med vaskebræt og vridemaskine mv.

Museet samarbejder med Ringsted Vindmølle, der har samme åbningstider og entré. Når vejret er med møllen kan du opleve den i fuld aktion, ligesom du kan købe friskkærnet mel.

En del af Museum Vestsjælland
I 2012 fusionerede Ringsted Museum og Arkiv med en lang række andre kulturhistoriske museer på Midt- og Vestsjælland. Under det nye navn Museum Vestsjælland indgår Ringsted Museum og Arkiv på linje med Holbæk Museum, Kalundborg Museum, Museum Odsherred og Sydvestsjællands Museum.

Museum Vestsjælland er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for de knap 300.000 indbyggere på Midt- og Vestsjælland. Museet har også ansvaret for arkæologien og de arkæologiske udgravninger i områderne.

Undervisning i grundskolen
I samarbejde med Kulturstyrelsen arbejder museet på at udvikle en særlig afdeling for undervisning i grundskolen. Som lærer er man altid meget velkommen til at kontakte museets skoletjeneste med forslag eller spørgsmål til undervisningsforløb.

Grundskoler i området har mulighed for at blive gratis transporteret ud/hjem til museet af Kulturbussen. Skolen kan vælge at købe et undervisningsforløb, eller man kan nøjes med at hente undervisningsmaterialer fra museets hjemmeside.

 

 


premiumpartner