“Enigt Byråd sender interessetilkendegivelse til Region Sjælland om placering af et nærhospital i Ringsted

I Ringsted Kommune mærker borgerne konsekvenserne af de sidste 15 – 20 års udvikling med mere specialisering på sundhedsområdet. Der er blevet længere til sygehustilbud og ofte skal borgerne på flere forskellige sygehuse. Specialiseringen har måske nok øget kvaliteten, men konsekvensen er længere afstande til selv helt simple sundhedstilbud.

Derfor var det glædeligt, da den daværende Regering og en række partier sidste år indgik en aftale om en ny sundhedsreform. I reformen lægges blandt andet op til, at der skal etableres op til 25 nærhospitaler således, at der kan flyttes regionale sundhedsopgaver tættere på borgerne. Den konkrete placering skal aftales mellem regionerne og kommunerne. Vi er glade for, at et enigt Byråd bakker op om en fælles interessetilkendegivelse overfor Region Sjælland, hvor vi i fællesskab tilkendegiver, at vi er klar til at indgå i en kommende ansøgning til Sundhedsministeriet om etablering af et nærhospital i Ringsted.

I forbindelse med Region Sjællands vedtagelse af Sygehusplan 2010 blev det besluttet, at nedlægge Ringsted Sygehus når det var muligt at flytte aktiviteterne til akutsygehus eller hovedsygehus. Det blev samtidig besluttet, at der på sigt skulle etableres et sundhedscenter i Ringsted i samarbejde med Ringsted Kommune. Det er imidlertid ikke sket endnu. Ringsted er Region Sjællands 7. største by – og den eneste større by, hvor der er mere end 30 minutters transport – vel at mærke, hvis man har bil – til fx røntgen og en række af de hovedfunktioner, der beskrives i Sundhedsstyrelsen faglige ramme for etablering af nærhospitaler.

Vi håber, at Regionsrådets medlemmer også kan se, at det vil have stor betydning for borgerne på Midtsjælland, herunder den største by i Region Sjælland uden et hospital eller sygehus i dag, hvis der etableres et nærhospital i Ringsted.

På vegne af Venstres byrådsgruppe

Mazlum Øz, medlem af Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Henrik Hvidesten, Borgmester”

Pressefoto