Vil din virksomhed have stor synlighed og eksponering på og i opvisningshallen i Ringsted Sportscenter er der nu mulighed for at byde på navneretten på hallen for de kommende tre år.

Logo på hallens facade, logo inde i hallen og synlighed på infoskærme, døre, hjemmeside og SoMe mv. er nogle af de markedsføringsflader, som Ringsted Kommune nu udbyder til salg for de kommende tre år i Ringsted Sportscenter.

Ringsted Kommune har allerede haft solgt navneretten til hallen siden 2015, men kommunen er forpligtet til løbende at udbyde muligheden for at købe denne markedsføring, og nu sker det igen med virkning fra 1. januar 2023.

”Vi har rigtig mange personer gennem sportscentret hele året, og lige nu er vi ved at bygge en helt ny foyerbygning, ny multisal og ny cafébygning, så det er et aktivt og moderne sportscenter med stor synlighed man kan markedsføre sig på”, fortæller sportscentrets leder Christian Abildgaard.

Udbudsmaterialet kan findes på Ringsted Kommunes hjemmeside: www.ringsted.dk/erhverv/bliv-leverandoer/igangvaerende-udbud.

Tilbud skal være Ringsted Kommune i hænde senest mandag den 24. oktober kl. 10. De indkomne tilbud vurderes i forhold til højeste pris.

Foto: SDL