Dit Ringsted har bedt de nyvalgte og genvalgte medlemmer af byrådet om at besvare tre spørgsmål. Her medvirker Thomas Vangsaa fra de Konservative. 

Hvor står Ringsted stærkest?

Ringsted står stærkt geografisk med en central placering, både i forhold til virksomheder og nytilflyttere.

Hvad udfordrer os?

Vi formår ikke fuldt ud at profilere os på vores centrale placering, hverken på sundhedsområdet eller når der skal ske nye regionale eller nationale investeringer i infrastruktur.

På børneområdet har vi for meget administration som ikke giver værdi til hverken børn eller personale.

Hvis du skulle vælge 2 ting, som er det vigtigste fokus i 2022 – hvem/hvad og hvorfor?

Vi skal arbejde på at nedsætte administrationen hvor den ikke giver værdi i vores dagtilbud og skoler. Det for at vi i stedet kan bruge pengene mere fornuftigt på børn og personale hvor det giver værdi.

Et af midlerne kan være mere nærdemokrati og medbestemmelse ude i de enkelte institutioner og skoler.

Vi skal blive bedre til at spørgere os selv, hvad skal dette bidrage md til børn og personale? Hvis der ikke er noget godt svar, skal vi så udføre arbejdet rent administrativt?