Business Park Ringsted danner rammen om en ny, effektiv måde at producere asfalt på. Det sker, når tre nabovirksomheder i foråret 22 går i gang med at producere asfalt, der er baseret på genanvendelse af byggeaffald.

Evnen til at se muligheder er kendetegnende for det projekt inden for cirkulær økonomi, som i denne tid bliver virkelighed i Business Park Ringsted.

Baggrunden for det nye projekt, der kommer til at sætte nye standarder inden for genbrug af byggeaffald i asfalt, tager udgangspunkt i Dansk Støbeasfalt, som netop har etableret asfaltfabrikation og domicil i Business Park Ringsted. Virksomheden vedligeholder og reparerer broer, tunneller og sikrer vandtætning af konstruktioner.

I dialogen med to kolleger i hhv. asfalt- og genanvendelsesbranchen opstod ideen til, at det var oplagt at benytte sig af byggeaffald i produktionen af asfalt for at øge udnyttelsen af kapaciteten i af Dansk Støbeasfalts anlæg og samtidig øge afsætningen af asfalt baseret på genbrugstanken.

Fra knuser til fabrik

Dialogen opstod mellem administrerende direktør Konstantin Mansfeldt og salgschef Janus Mikkelsen fra Dansk Støbeasfalt, regionschef Christa Engell Hansen fra Damifo, der tilbyder løsninger til bygge-, anlægs- og genbrugsbranchen og medejer af asfaltvirksomheden LT Asfalt Peter Langballe.

Tilsammen udviklede gruppen ideen om at øge udnyttelsen af gamle byggematerialer, som især er beton, gammel asfalt og glas, i asfaltproduktionen. Det skal rent praktisk foregå sådan, at materialerne leveres til asfaltfabrikken direkte fra en knuser, hvorefter materialerne varmes op i anlægget og indgår i nye asfaltprodukter. Alle var enige om, at det ville da være en kæmpe fordel, hvis pladsen med byggeaffald ligger tæt på fabrikken.

En nabogrund til Dansk Støbeasfalt var ledig. Her var mulighed for at Damifo kunne etablere en oplagsplads.

Og ville det ikke også være en fordel, hvis man havde et asfaltfirma i nærheden, der kunne aftage den nye grønne beton, så fabrikkens kapacitet kunne øges, og økonomien forbedres? En anden nabogrund var også ledig. Her ville LT Asfalt kunne etablere sit hovedkontor med plads til deres materiel.

Et koncept var skabt og Damifo og LT Asfalt kontaktede Ringsted Kommune om køb af grundene. Kort tid efter stod, der solgt på yderligere to grunde i området. Det betyder, at begge virksomheder i løbet af 2022 etablerer sig i Business Park Ringsted – i forlængelse af Dansk Støbeasfalts grund.

PCB-forurenet beton

”For os er ideen oplagt at gennemføre. Vi modtager byggeaffald på vores plads. Vi neddeler og behandler det og sender det videre som råmaterialer til Dansk Støbeasfalts fabrik på nabogrunden, hvor det kan anvendtes direkte i produktionen af ny asfalt,” siger Christa Engell Hansen fra Damifo.

Både PCB-forurenet beton, gammel asfalt og glas kan anvendes til at producere ny asfalt. Det er første gang i Danmark, at PCB-forurenet beton genanvendes på denne vis, da det ellers er kutyme at sejle den forurenede beton til Holland for at rense og genanvende den der – med store logistikomkostninger til følge. Fordelen ved at anvende betonen direkte i produktionen til asfalt er, at den høje varme fjerner PCB’en.

PCB findes typisk i beton, maling, fugemasse og tætningslim i termoruder og blev anvendt som blødgørere i fugemasser fra 1950 til 1977. PCB-fugerne blev primært anvendt i elementbyggeri og er stærkt sundhedsskadeligt.

Hos Dansk Støbeasfalt forventer administrerende direktør Konstantin Mansfeldt, at producere 12.000 tons ”grøn asfalt” baseret på genbrugsmaterialer ud af en samlet produktion på 60.000 tons om året. ”Vi har plads til at udvide produktionen, hvis det bliver nødvendigt,” understreger Mansfeldt. Han tilføjer, ”at det bliver betydeligt nemmere at producere asfalten, da råvarerne skal flyttes færre gange. Derved bliver produktionen både enklere og billigere.”

Hans kollega Janus Mikkelsen tilføjer, at med den nye proces vil de tre virksomheder opnå en bedre ressourceudnyttelse af fabrikskapaciteten. ”Vores mål er, at 80 procent af vores samlede produktionen skal være baseret på recycling,” siger han.

Ringsted Kommune som medspiller

”Vi regner med, at vi til en begyndelse kan udnytte omkring 10 procent af den asfalt, Dansk Støbeasfalt producerer. Vi forventer stigende efterspørgsmål på grøn genbrugsasfalt, så med dette produkt er vi klar til fremtidens krav, når kunderne ønsker mindre miljøbelastning og et bedre CO2-regnskab. Jeg er ikke i tvivl om, at kommunerne vil øge kravene til deres vejbelægninger, og så vil andre følge efter,” siger Peter Langballe fra LK Asfalt.

Han understreger, at det er unikt, at de tre virksomheder tilsammen vil kunne levere råvarer, producere og afsætte det færdige asfaltprodukt i én sammenhængende proces.

Christa Engell Hansen tilføjer, at Ringsted Kommune har modtaget det nye initiativ med åbne arme. ”I stedet for som udgangspunkt at få at vide, at det ikke kan lade sig gøre, har kommunen spurgt, hvad den kunne gøre for at opfylde vores ønsker,” siger hun.

Det er en fordel, at Business Park Ringsted er placeret i lang afstand fra beboelser. Det gør, det er muligt at etablere virksomheder, der kræver en såkaldt miljøklasse 7 godkendelse. Dvs. der er tale om virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne. De skal derfor som hovedregel placeres i særlige områder. Der opereres typisk med afstandskrav på op til 500 meter i forhold til boliger.

Klare fordele

De fire virksomhedsledere peger på nogle af de synergier, de forventer at opnå ved at ligge ved siden af hinanden. Først og fremmest spares energi pga. den enkle logistik, de sparer håndteringen af deponi, ligesom de kan benytte de samme rådgivere, når de indretter deres grunde og er placeret i samme kommune.
De vil alle kunne udnytte den vægt, som allerede er etableret hos Dansk Støbeasfalt, ligesom de vil kunne benytte hinandens materiel, når der er behov for det.

Lydhør kommune

Fra Ringsted Kommunes side glæder specialkonsulent Karl Erik Pedersen sig over det gode samarbejde med virksomhederne fra første færd.
”De tre virksomheder passer godt ind i vores planer med Business Park Ringsted, hvor der efterhånden tegner sig et billede af virksomheder, der fokuserer på genbrug og cirkulær økonomi. Vores samarbejde skal kunne rumme alle typer virksomheder, og vi vil gerne have det brand, at Ringsted Kommune er en erhvervsvenlig og lydhør kommune, der trækker nye virksomheder til. Området har en optimal placering langt væk fra boliger, hvilket også gør, at vi ikke har oplevet nogen borgermodstand,” siger Karl Erik Pedersen.

Erhvervsområdet Business Park Ringsted er på 136 ha svarende til 1.360.000 kvadratmeter. Det ligger med frit udsyn til motorvej E20 tæt på afkørsel 35. 52.000 biler passerer hver dag området på motorvejen, hvilket gør virksomhederne i Business Park Ringsted både synlige og tilgængelige.

Pressefoto