Dit Ringsted har bedt de nyvalgte og genvalgte byrådsmedlemmer om at besvare tre spørgsmål. Andreas Karlsen fra Det Konservative Folkeparti medvirker her. 

Hvor står Ringsted stærkest?

Vores centrale beliggenhed.

Vores beliggenhed lige på midten af Sjælland er Ringsted Kommunes store styrke. Vi har som borgere ikke langt til København og byerne omkring os, og med gode togforbindelser og motorveje kan pendlere fragte sig til og fra Ringsted hurtigt. Dette burde også give en unik mulighed for at spille os stærke, når diverse sundhedstilbud og uddannelser skal placeres centralt af Regionsrådet og Christiansborg. Det er desværre et potentiale, vi fortsat mangler at se opfyldt.

Kulturhistorie, outletcenter og natur.

Også på vores kulturhistoriske front som en af Sjællands ældste byer og med vores flotte Sct. Bendts Kirke står Ringsted “stærkt”. Vores unikke outletområde i vækst og vores skønne natur i hele kommunen er også styrker, vi kan være stolte af i kommunen.

Hvad udfordrer os?

Forbigåelsen af Ringsted gennem mange år.

Det udfordrer i høj grad Ringsted, at placering af lokale nære sundhedstilbud, uddannelsesinstitutioner osv. igennem mange år er gået andre steder hen. Dette er på trods af vores helt centrale placering på midten af Sjælland. Hvorfor ligger regionens supersygehus ikke i Ringsted, hvorfor har vi ikke fast udkørende politi på vores politistation, hvorfor tør vi ikke kæmpe Ringsteds sag og offensivt præge aktører som Folketinget, Vejdirektoratet, BaneDanmark og Region Sjælland?

Jeg mener, det skyldes, at vi lokalpolitisk igennem alt for mange år har set passivt til, mens denne udvikling har fortsat, og at vores valgte borgmestre ikke har været dygtige nok til at tale Ringsteds sag i de større fora. Det skyldes også, at Ringsted ikke har nogen lokalt valgte politikere på Christiansborg.

Udgifter til administration og ledelse.

Ringsted Kommunes udgifter til central ledelse og administration har gennem en årrække vokset sig større og større, når vi sammenligner os med kommuner, vi normalt sammenligner os med. Det er skattekroner, der kan bruges på andre ting, og som vi skylder borgerne at få mest muligt ud af. Gennem de seneste par år er vi politisk begyndt at handle på dette, men forholdet er ellers blevet negligeret, når bla. Konservative har råbt op om den store udgiftspost.

Hvis du skulle vælge 2 ting, som er det vigtigste fokus i 2022 – hvem/hvad og hvorfor?

1) Ringsteds sag skal tales.

Det vigtigste fokus bør være, at Ringsted Kommune og det nye byråd tør sigte højere, og at vi bliver bedre til at tale kommunens sag. Vi skal turde være langt mere offensive, når det kommer til tiltrækning af nære sundhedstilbud, af universiteter og/eller videregående uddannelser samt af statslige investeringer i vores infrastruktur. Blot for at nævne nogle ambitioner. Hvorfor ligger regionens supersygehus ikke i Ringsted, hvorfor har vi ikke fast udkørende politi på vores politistation, hvorfor tør vi ikke kæmpe Ringsteds sag og offensivt præge aktører som Folketinget,

Vejdirektoratet, BaneDanmark og Region Sjælland? Vi skal politisk gøre op med det lillebror-syndrom, jeg stadigvæk oplever, når vi Konservative spiller ud men en vision for Ringsted. Vi mødes af kommentarer som ”det kan ikke lade sig gøre, det har vi lokalt ingen indflydelse på”. Gu’ har vi så. Ringsteds sag skal tales! Alt dette kræver dog at vores Ringsted borgmester formår at løfte opgaven og tale Ringsted Kommunes sag i højere grad.

2) Vores ældre.

Ældreområdet har brug for et løft, for politisk opmærksomhed og politiske ambitioner. Vi Konservative ønsker en ældrepleje med værdighed og valgfrihed, og vi har en ambition om, at Ringsted Kommune skal være Danmarks bedste kommune at blive ældre borger i. Vi er klar til investere i en række forbedringer på hele vores kommunale ældreområde. Og vi har finansieringen på plads. Vi ønsker en styrket medarbejdertrivsel og ro hos vores ansatte i særligt hjemmeplejen. Vi ønsker en årlig festival i kommunen, hvor ældre og aktører på ældreområdet danner rammerne for aktiviteter og dialog for vores ældre i en eller flere dage. Vi ønsker at styrke lokale foreninger, patientforeninger og ildsjæle, der skaber aktiviteter og glæde for vores ældre.

– Og så ønsker vi, at der skal være en større valgfrihed for vores ældre borgere, end tilfældet er i dag. I dag er alle vores plejehjem kommunalt drevet. Det nytter ikke noget, at man som ældre borger kun har kommunens tilbud at vælge imellem.

Vi skal have et friplejehjem til kommunen, og vi skal skal skabe valgmuligheder for vores ældre.

“Vi kæmper for at styrke den kommunale indsats for vores ældre. Samtidig vil vi skabe valgfrihed med et friplejehjem, aktive foreninger og frivillige og private aktører på ældreområdet. De to ting er ikke en modsætning. Tværtimod.”

Pressefoto