avc1Added Value Communication
Ryttermosevej 1
4100 Ringsted
Tlf.: 61 33 69 65

Added Value Communication på Facebook

Den omtale, du fortjener
Kommunikationsbureauet Added Value Communication hjælper virksomheder med at kommunikere hensigtsmæssigt med deres kunder. Bureauet vil yde en målbar hjælp til virksomheder, såsom rådgivning om pressehåndtering og kommunikation med kunder. Added Value Communication udarbejder ikke annoncer for firmaer, men hjælper med PR-relaterede opgaver, ligesom de udbyder IT-kommunikationskurser og diverse andre aktiviteter med kommunikation som omdrejningspunkt.

Bureauet er stiftet af kommunikationsrådgiver Christian Pedersen, baseret på 20 års erfaring med kommunikationsarbejde i danske og internationale virksomheder og organisationer.

avc2Til store, mellem og små
Added Value Communication (AVC) står klar til at vejlede virksomheder i alle størrelser, og udarbejder i tæt dialog en plan for vejledningen alt efter hvad der passer til det enkelte firma. AVC har tidligere vejledt store virksomheder som Dansk Erhverv, Coop Danmark og Solar, men også mindre entreprenører som Dansk Auto Vask og Skjødt Køleteknik.

Om samarbejdet med AVC siger uddannelseschef Svend Berg fra Dansk Erhverv blandt andet: ”AVC har løst opgaven godt og dygtigt gennem brug af forskellige kommunikationskanaler, der både omfatter trykt informationsmateriale, etablering af hjemmesider og anvendelse af sociale medier.”

På kommunikationsbureauets egen hjemmeside www.added-value-communication.dk står ydelserne nøje beskrevet, alt efter virksomhedernes størrelse og deres specifikke behov.

IT-kommunikation
Added Value It Com er en underafdeling af AVC, som specialiserer sig i vejledning inden for IT-kommunikation, sammensat efter virksomhedernes behov. Vejledningen består af en samlet pakke med brugeranalyser, målsætninger og senere opfølgning på udviklingen.

AVC tilbyder desuden workshops fordelt på to omgange, målrettet IT-afdelinger, hvor der først fortælles om måden at gøre sig klar og tydelig i kommunikationen omkring IT, og dernæst fokuseres på virksomhedernes kunde-feedback og hvordan ændringerne kan implementeres i den enkelte virksomhed. Den anden workshop bliver hermed skræddersyet til virksomhedens behov, og Added Value Communication står også for indsamlingen af kunde-feedbacken.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Kurser i pressehåndtering og ledelseskommunikation
Udover IT-kommunikationskurser, tilbyder Added Value Communication et kursus fokuseret på kommunikation i pressen, hvor der vejledes omkring håndteringen af dialog med journalister, og hvordan man får gennemslagskraft i pressen ved hjælp af et klart sprog. Til ledergrupper udbydes der kurser med fokus på kommunikationen med medarbejderne, som forklarer hvordan en hensigtsmæssig kommunikation fra ledergruppen kan have stor betydning for virksomhedens drift igennem medarbejdernes arbejdstrivsel.

Added Value Communication hjælper med alle kommunikationsmæssige problemer i virksomhederne, og prioriterer at specificere vejledningen til den enkelte virksomheds behov.

Kontakt AVC på tlf. 61 33 69 65.


sølvpartner