I oktober fik Ole Holm, der er pensioneret politibetjent og bor i Ringsted, overrakt Justitsministeriets Medalje for International Tjeneste. Medaljen tildeles ansatte på Justitsministeriets område, der har ydet en fortjenstfuld international indsats for Danmark. 

Sammen med omkring 100 andre politifolk, der har været i international tjeneste siden 1948, fik Ole Holm overrakt medaljen af justitsminister Peter Hummelgaard ved en højtidelighed på Københavns Rådhus.

Ole Holm modtog medaljen for sin udstationering i det tidligere Jugoslavien i fra februar til november 1998.

Justitsministeriets Medalje for International Tjeneste blev indstiftet med tiltrædelse af H.M. Dronningen den 12. april 2019 med ikrafttræden den 1. juni 2019.  

Fotos: Ole Holm Ringsted har modtaget Justitsministeriets Medalje for International Tjeneste.