Allindemagle Kirke
Øvej 5
4100 Ringsted
allindemagle.sogn@km.dk
Tlf. 57 60 01 57 (tirsdag-fredag kl. 9-10)

Følg Allindemagle Kirke på Facebook

Historisk kirke uden et decideret tårn
Allindemagle Kirke, der ligger omkring 12 kilometer nord for Ringsted, er bygget i romansk stil og består af kampesten og munkesten. Kirken er først nævnt i Roskildebispens Jordebog i år 1370, men man mener, at de hvide, kløvede kampesten på kirkens romanske skib er mindst hundrede år ældre. Skibet er blevet forlænget med munkesten og gotiske hvælvinger i slutningen af middelalderen, og forlængelserne er lavet i røde sten.

Selvom man ikke har årstal på alt fra kirken, er mange af tingene dateret. Alterbordsforsiden kan dateres til omkring 1550. Den fine indre dør er udskåret i 1601, og klokkerne er fra 1692 og 1734.

Kirken er en af de få sjællandske kirker, der ikke har noget tårn. Men tilbage i 1777 fik kirken foræret en tagrytter af bindingsværk af grevinde Anne Joachimine Danneskjold-Laurvigen fra Skjoldenæsholm. Kirkens prædikestol og altertavlens indramning er også fra 1777.

Arrangementer og gudstjenester for alle
I sognet omdeles der hver tredje måned et kirkeblad, hvor man kan følge med i kirkens arrangementer og gudstjenester. I Allindemagle Kirke er der plads til alle. Og blandt aktiviteterne kan man finde alt fra udflugter til babysalmesang og koncerter.

Danmarks tredje største stift
Allindemagle Kirke ligger i Allindemagle Sogn, som er en del af Ringsted-Sorø Provsti. Provstiet hører ind under Roskilde Stift, der er Danmarks tredje største stift, hvis man kigger på areal, indbyggertal, sogne og kirker. Stiftet strækker sig over 5.480 kvadratkilometer og har 12 provstier.

Kirkeåret
Modsat kalenderåret så starter kirkeåret med 1. søndag i advent. I løbet af kirkeåret er der cirka 60 søndage og helligdage, hvor der holdes gudstjenester med hver sin tekst fra Det Nye Testamente. Idéen med kirkeåret er at fortælle hele Jesu historie fra advent til advent. Kirkeårets faser afspejler også årstidernes gang og de centrale fester – påskefesten og julefesten. Påsken er festen for Jesu lidelse, død og opstandelse. Og julefesten er festen for Jesu fødsel. Og det er disse to fester, som hele kirkeåret er bygget op omkring.

sølvpartner