Bringstrup Kirke
Egerupvej 9
4100 Ringsted
bringstrup.sogn@km.dk

Typisk landsbykirke
Bringstrup Kirke, der ligger cirka 5 kilometer vest for Ringsted, kan betegnes som en typisk dansk landsbykirke. Kirken afspejler sin historie og kan dateres til omkring år 1100. Kirken var oprindeligt en romansk kirke, men det er kun skibets langmure og en del af vestgavlen, som er bevaret. Kirken er især anderkendt for sine kalkmalerier, der blev udført af Vigerstedmesteren. Kalkmalerierne er i dag blevet restaureret med de originale farver fra 1400-tallet.

Selvom man ikke har årstal på alt fra kirken, er mange af tingene dateret. Den sengotiske korbuekrucifiks menes at være fra omkring 1525, prædikestolen fra ca. 1600 og altermaleriet af Jørgen Roed er fra 1852. Kirken er desuden kendt for sin smukke romanske granitfont.

Gudstjenester for alle
Gudstjenesterne i Bringstrup Kirke afholdes primært af sognepræst Lisbeth Lundbech. Du kan følge med i, hvornår der afholdes gudstjenester i Bringstrup Kirke i kalenderen på sognets hjemmeside. Kirken danner ind i mellem også rammerne for koncerter og andre arrangementer.

Danmarks tredje største stift
Bringstrup Kirke ligger i Bringstrup Sogn, som er en del af Ringsted-Sorø Provsti. Provstiet hører ind under Roskilde Stift, der er Danmarks tredje største stift, hvis man kigger på areal, indbyggertal, sogne og kirker. Stiftet strækker sig over 5.480 kvadratkilometer og har 12 provstier.

Kirkeåret
Modsat kalenderåret så starter kirkeåret med 1. søndag i advent. I løbet af kirkeåret er der cirka 60 søndage og helligdage, hvor der som regel holdes gudstjenester med hver sin tekst fra Det Nye Testamente. Idéen med kirkeåret er at fortælle hele Jesu historie fra advent til advent. Kirkeårets faser afspejler også årstidernes gang og de centrale fester – påskefesten og julefesten. Påsken er festen for Jesu lidelse, død og opstandelse. Og julefesten er festen for Jesu fødsel. Og det er disse to fester, som hele kirkeåret er bygget op omkring.

sølvpartner