Farendløse Kirke
Farendløsevej 85
4100 Ringsted
farendloese.sogn@km.dk
Tlf. 57 64 00 85

Følg Farendløse Kirke på Facebook.

Smuk, historisk kirke
Farendløse Kirke, der ligger cirka 10 kilometer sydøst for Ringsted, står i dag med en gotisk langhusbygning, sengotisk vesttårn og et forholdvis nyt våbenhus og sakristi. Da man i 1966 installerede varme i kirken, fandt man et fundament af en rundbygning, der formegentlig stammer tilbage fra 1100-tallet. Kirken er desuden karrakteriseret ved at have en smuk sengotisk korbuekrucifiks fra omkring 1525 samt en senromansk kalkstensfont fra Gotland.

Grøn Kirke
I Farendløse Kirke har de nedsat et særligt udvalg til at arbejde med at blive en Grøn Kirke. Kirken kan i dag sætte flueben ved en lang række af punkter, som gør, at de kan kalde sig en Grøn Kirke. Som et eksempel har kirken plantet stauder på de nedlagte grave på kirkegården og bruger blomsterne til pyntning i kirken. De har desuden udlagt kirkens jord til en kirkeskov, der er åben for alle.

En kirke med plads til alle
Gudstjenesterne i Farendløse Kirke afholdes ofte af sognepræst og kirkebogsfører Jacob Broholm Møller eller sognepræst Sara Haugaard Horneman-Thielcke. Du kan følge med i, hvornår der afholdes gudstjenester i Farendløse Kirke i kalenderen på sognets hjemmeside.

Danmarks tredje største stift
Farendløse Kirke ligger i Farendløse Sogn, som er en del af Ringsted-Sorø Provsti. Provstiet hører ind under Roskilde Stift, der er Danmarks tredje største stift, hvis man kigger på areal, indbyggertal, sogne og kirker. Stiftet strækker sig over 5.480 kvadratkilometer og har 12 provstier.

Kirkeåret
Modsat kalenderåret så starter kirkeåret med 1. søndag i advent. I løbet af kirkeåret er der cirka 60 søndage og helligdage, hvor der som regel holdes gudstjenester med hver sin tekst fra Det Nye Testamente. Idéen med kirkeåret er at fortælle hele Jesu historie fra advent til advent. Kirkeårets faser afspejler også årstidernes gang og de centrale fester – påskefesten og julefesten. Påsken er festen for Jesu lidelse, død og opstandelse. Og julefesten er festen for Jesu fødsel. Og det er disse to fester, som hele kirkeåret er bygget op omkring.

Kontakt Farendløse Kirke.

sølvpartner