Haraldsted Kirke
Kastrupvej 14
4100 Ringsted
haraldsted.sogn@km.dk
Tlf. 5760 0157 (tirsdag-fredag kl. 9-10)

Følg Haraldsted Kirke på Facebook.

Tidligere kongeejet
Haraldsted Kirke er Ringsted Kommunes største landsbykirke og ligger nord for Haraldsted Sø. Den oprindelige romanske kirke har været stor, da Haraldsted har været krongods. Men nu er det kun kirkeskibet, der står tilbage. Kirkeskibets ældste del er fra 1000-tallet. Omkring år 1400 begyndte man en større ombygning med at udskifte træloftet med krydshvælvinger. Både i årene før 1500 og efter har kirken gennemgået flere ændringer og fået nyt inventar.

Den gotiske døbefont er ikke lavet af granit, som de er i de fleste danske kirker, i stedet er den støbt af malm fra omkring 1450. Der hænger desuden et katolsk røgelseskar ved siden af døbefonden fra cirka 1400. Når man besøger kirken bemærker man også det fornemt udskårne monstranshus fra 1527. Det blev i sin tid brugt til opbevaring af det indviede alterbrød. Christian IV’s monogram ses over prædikestolen, og det vidner om, at altertavlen og prædikestolen er fra hans tid og om kirkens lange historie som kongeejet.

Kirken er også kendt for sit orgel, som i 1916 blev ombygget og flyttet fra Ordrup Kapel i København.

Kirke med plads til store og små
I Haraldsted Kirke gør man meget ud af, at alle føler sig velkomne. Det gør man blandt andet ved at holde forskellige arrangementer. Der er for eksempel eftermiddagsmøder hver anden fredag i måneden i præstegården. Og så er der et skønt tiltag kaldet Krummer i Kirken, der er for familier med småbørn. Her er der plads til sang, leg og fortælling i børnehøjde – alt sammen på børnenes præmisser.

Danmarks tredje største stift
Haraldsted Kirke ligger i Haraldsted Sogn, som er en del af Ringsted-Sorø Provsti. Provstiet hører ind under Roskilde Stift, der er Danmarks tredje største stift, hvis man kigger på areal, indbyggertal, sogne og kirker. Stiftet strækker sig over 5.480 kvadratkilometer og har 12 provstier.

Kirkeåret
Modsat kalenderåret så starter kirkeåret med 1. søndag i advent. I løbet af kirkeåret er der cirka 60 søndage og helligdage, hvor der holdes gudstjenester med hver sin tekst fra Det Nye Testamente. Idéen med kirkeåret er at fortælle hele Jesu historie fra advent til advent. Kirkeårets faser afspejler også årstidernes gang og de centrale fester – påskefesten og julefesten. Påsken er festen for Jesu lidelse, død og opstandelse. Og julefesten er festen for Jesu fødsel. Og det er disse to fester, som hele kirkeåret er bygget op omkring.

sølvpartner