Høm Kirke
Englerupvej 1D
4100 Ringsted
hoem.sogn@km.dk

Følg Høm Kirke på Facebook.

Ringsteds ældste kirke
Få kilometer syd for Ringsted på vej mod Næstved står der en lille kirke, som er lidt tilbagetrukket. Høm Kirke er den mindste kirke i Ringsted Kommune, men den er samtidig den ældste. Meget tyder nemlig på, at kirken er opført før år 1100. Farven på kirken er nemlig ikke blevet anvendt siden. Man har også fundet en bjælkerest, som kan støtte opfattelsen af, at Høm Kirke er blevet opført omkring 1080. Siden da er der kommet tilføjelser og ændringer til kirken, men de forhindrer ikke en i at kunne danne sig et godt billede af, hvordan kirken oprindeligt har set ud.

Før tårnet på kirken blev tilføjet, var den kun 17 meter lang. Hvis man kigger på østsiden, fornemmer man tydeligt den gamle romanske stil med små, utilhugne marksten. Tårnet derimod er bygget af brændte teglsten, som i 1980’erne forårsagede problemer, da de begyndte at gå i forrådnelse.

Indgangen til kirken sker på sydsiden, hvor man skal igennem en af de senere tilbygninger – nemlig våbenhuset, som formodentligt er fra omkring 1400-tallet, ligesom tårnet. Vinduerne derimod er først blevet ændret væsentligt senere til den størrelse, de har i dag, fra at være gotiske forsænkninger af de oprindeligt romanske lysåbninger.

Altertavlen kan dateres til omkring 1700 og dermed i den stilart, der kaldes bruskbarok. Den er i dag forgyldt sådan, som man har efterretning om i Pontoppidans “Danske Atlas”, at den også var i 1774. Men det er altså nyt bladguld, der er på, da den i en periode var malet brun ligesom meget andet kirkeinventar i landet.

Spændende aktiviteter for store og små
I Høm Kirke tilbyder man spændende aktiviteter for alle i sognet. Efter nogle af gudstjenesterne mødes man til kirkekaffe, hvor man kan udveksle tanker og idéer over en kop kaffe eller te i våbenhuset. Under ledelse af organist Jens Peter Høg har Høm og Vetterslev Kirke to kor, der med passende mellemrum medvirker ved musikgudstjenester i begge kirker. Børnekoret består af piger og drenge fra 3. klasse og opefter. Voksenkoret “Chorus Novus” er et blandet kor, hvor der øves en gang om ugen.

Danmarks tredje største stift
Høm Kirke ligger i Høm Sogn, som er en del af Ringsted-Sorø Provsti. Provstiet hører ind under Roskilde Stift, der er Danmarks tredje største stift, hvis man kigger på areal, indbyggertal, sogne og kirker. Stiftet strækker sig over 5.480 kvadratkilometer og har 12 provstier.

Kontakt kirken.

sølvpartner