Jystrup Kirke
Jystrup Bygade 12
4174 Jystrup
jystrup.sogn@km.dk

Følg Jystrup Kirke på Facebook.

Landsbykirke med udsigt
Cirka 11 kilometer nordøst for Ringsted finder du Jystrup Kirke beliggende på en meget synlig bakke. Og hvis man står på kirkens nordside fornemmer man det særlige terræn med stejle bakker omkring Jystrup sø og landsbyen.

Kirkens romanske og ældste del er det nuværende skib, som er fra omkring 1250 og opført af kvadresten og rå kampsten. Det nuværende gotiske kor og tårn er bygget omkring 1500, mens våbenhuset formegentlig er bygget en del år før. På tårnets vestlige side står årstallet 1724, og det er sat til minde om en istandsættelse. Det angiver altså ikke kirkens alder. Jystrup Kirke er desuden kendt for sine kalkmalerier, der er malet af Elmelundemesteren omkring 1500, men disse blev først fremdraget i 1970. Kirken har desuden to smukke klokker, der begge er fra senmiddelalderen.

Gudstjenester og aktiviteter for alle
I Jystrup Kirke gør man meget ud af at tiltrække de lokale. Derfor holdes der foruden gudstjenester også arrangementer indimellem. Blandt arrangementerne finder man nytårskoncerter, fejring af kyndelmisse, koncerter og aftengudstjenester. Kirkens gudstjenester holdes ofte af sognepræst Lars Storm Kristensen. Og du kan holde øje med gudstjenesterne i sognets kalender.

Danmarks tredje største stift
Jystrup Kirke ligger i Jystrup Sogn, som er en del af Ringsted-Sorø Provsti. Provstiet hører ind under Roskilde Stift, der er Danmarks tredje største stift, hvis man kigger på areal, indbyggertal, sogne og kirker. Stiftet strækker sig over 5.480 kvadratkilometer og har 12 provstier.

Kirkeåret
Modsat kalenderåret så starter kirkeåret med 1. søndag i advent. I løbet af kirkeåret er der cirka 60 søndage og helligdage, hvor der holdes gudstjenester med hver sin tekst fra Det Nye Testamente. Idéen med kirkeåret er at fortælle hele Jesu historie fra advent til advent. Kirkeårets faser afspejler også årstidernes gang og de centrale fester – påskefesten og julefesten. Påsken er festen for Jesu lidelse, død og opstandelse. Og julefesten er festen for Jesu fødsel. Og det er disse to fester, som hele kirkeåret er bygget op omkring.

Kontakt Jystrup Kirke.

sølvpartner