Kværkeby Kirke
Kværkebyvej 70
4100 Ringsted
kvaerkeby.sogn@km.dk

Følg Kværkeby Kirke på Facebook.

Kirkens åbningstider
I sommerhalvåret fra marts – okt: Alle dage mellem 8-17, undtagen søndag.
I vinterhalvåret fra nov – feb: Alle dage mellem 8-16, undtagen søndag.
Søndage og helligdage er der kun åbent til gudstjeneste.
Der er naturligvis kun adgang i hverdagene, når der ikke er gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger.

Landsbykirken med de kendte kalkmalerier
Cirka 7 kilometer øst for Ringsted ligger Kværkeby Kirke, der er en typisk gammel dansk landsbykirke. Det er en skøn hvidkalket kirke, som ikke er blevet restaureret særlig meget. Den ældste del af skibet er fra 1100-tallet og i romansk stil. Tårnet, våbenhuset og koret er kommet til senere i senmiddelalderen.

Kværkeby Kirke er især kendt for sine mange kalkmalerier fra 1300- og 1400-tallet, som blev afdækket i 1976. De er især kendte for deres stand og for at portrættere otte motiver fra Det Gamle Testamente.

Kirken blev i 1309 givet til munkene i Ringsted Kloster med den betingelse, at de skulle holde årlige sjælemesser for biskoppen og hans efterfølgere i kirken. Efter Reformationen blev Kværkeby Kirke henlagt som anneks under Benløse, men i 1665 blev sognet selvstændigt ligesom i dag.

En kirke med arrangementer for alle
Der afholdes ikke kun gudstjenester i Kværkeby Kirke, der holdes også mange interessante arrangementer, som sognepræsten Anne-Marie Nybo Mehlsen er med til at arrangere.

Danmarks tredje største stift
Kværkeby Kirke ligger i Kværkeby Sogn, som er en del af Ringsted-Sorø Provsti. Provstiet hører ind under Roskilde Stift, der er Danmarks tredje største stift, hvis man kigger på areal, indbyggertal, sogne og kirker. Stiftet strækker sig over 5.480 kvadratkilometer og har 12 provstier.

Kirkeåret
Modsat kalenderåret så starter kirkeåret med 1. søndag i advent. I løbet af kirkeåret er der cirka 60 søndage og helligdage, hvor der ofte holdes gudstjenester med hver sin tekst fra Det Nye Testamente. Idéen med kirkeåret er at fortælle hele Jesu historie fra advent til advent. Kirkeårets faser afspejler også årstidernes gang og de centrale fester – påskefesten og julefesten. Påsken er festen for Jesu lidelse, død og opstandelse. Og julefesten er festen for Jesu fødsel. Og det er disse to fester, som hele kirkeåret er bygget op omkring.

Kontakt Kværkeby Kirke.

sølvpartner