Ørslev Kirke
Havemarksvej 59
Ørslev
4100 Ringsted
oerslev.sognringsted@km.dk

Følg Ørslev Kirke på Facebook.

Kirken med det mystiske dyrehoved
Ørslev Kirke, der ligger cirka 14 kilometer sydøst for Ringsted, er fra Valdemarstiden og er bygget omkring 1180 af kalksten. I 1300-tallet blev kirken udvidet og ombygget med kampe- og munkesten. Omkring korets nordlige side er der indmuret en billedkvadersten, som nok er fra den oprindelige kirke. På nordsiden en sommeraften, når lyset når derom, træder et drabeligt dyrehoved frem. Dyret har et åbent gab med synlig tunge, opmærksomt øje og et mærkeligt lille øre.

Kirken består af et romansk skib og et gotisk langhuskor, tårn og våbenhus. Altertavlen kan dateres til højrenæssancen omkring 1600. Ørslev Kirke har desuden et maleri fra 1855 lavet af Getsemane af C. Schleisner, der viser Jesus.

Foto: ABW

En kirke med plads til alle
Gudstjenesterne i Ørslev Kirke afholdes ofte af sognepræst Sara Haugaard Horneman-Thielcke eller sognepræst og kirkebogsfører Jacob Broholm Møller. Du kan følge med i, hvornår der afholdes gudstjenester i Ørslev Kirke i kalenderen på sognets hjemmeside. Udover gudstjenesterne arrangerer kirken også forskellige aktiviteter såsom en madklub og en legestue.

Danmarks tredje største stift
Ørslev Kirke ligger i Ørslev Sogn, som er en del af Ringsted-Sorø Provsti. Provstiet hører ind under Roskilde Stift, der er Danmarks tredje største stift, hvis man kigger på areal, indbyggertal, sogne og kirker. Stiftet strækker sig over 5.480 kvadratkilometer og har 12 provstier.

Kirkeåret
Modsat kalenderåret så starter kirkeåret med 1. søndag i advent. I løbet af kirkeåret er der cirka 60 søndage og helligdage, hvor der som regel holdes gudstjenester med hver sin tekst fra Det Nye Testamente. Idéen med kirkeåret er at fortælle hele Jesu historie fra advent til advent. Kirkeårets faser afspejler også årstidernes gang og de centrale fester – påskefesten og julefesten. Påsken er festen for Jesu lidelse, død og opstandelse. Julefesten er festen for Jesu fødsel. Og det er disse to fester, som hele kirkeåret er bygget op omkring.

Kontakt Ørslev Kirke.

sølvpartner