Sigersted Kirke
Englerupvej 120
4100 Ringsted
sigersted.sogn@km.dk

Ringsteds højest beliggende kirke
Cirka 6 kilometer sydvest for Ringsted by ligger Sigersted Kirke, der er opført omkring 1100-tallet. Kirken består af et romansk kor og skib, men kirken er allerede omkring 1300 blevet ombygget i gotisk stil. Våbenhuset er bygget til i 1400-tallet, mens tårn og kapel er kommet til omkring år 1500.

Sigersted er opkaldt efter jernalderkongen Siger, og fra kirkens tårn er der fri udsigt over landsbyen, da kirken er den højest beliggende i Ringsted.

Interessant inventar
I kirkens sidealterniche har man fremdraget et gammelt kalkmaleri af Sct. Michael med lanse fra ca. 1250. Men det er kirkens inventar, som er mest spændende. Der findes nemlig et oprindeligt alterbord, som er ældre end ombygningen i 1300. Altertavlen er til gengæld først opført i 1596 i høj-renæssance og en såkaldt katekismustavle. Fra 1750-1933 var tavlen overmalet, og i begyndelsen af 1800-tallet var den dækket af det alterbillede, der nu hænger på væggen over skibets syddør. Prædikestolen kan dateres til omkring 1610, og den ligner den i Sct. Bendt Kirke, da skaberen er den samme. På stolen finder man fire kvinder, der forestiller Retfærdighed, Håb, Tro og Kærlighed.

Bygget på fortidens tro
Kirketårnet hviler desuden på et fundament af kampesten. På to af stenene ses fortidens symbolik: et ståltegn og et hjulkors, som stammer fra bronzealderen. Genbrugen af stenene viser en religiøs holdning, hvor det er bedst af være på den sikre side og holde sig gode venner med selv fjerne guder.

Plads til alle
I Sigersted Kirke arbejder man hårdt for, at der er plads til store og små. Derfor holder man også forskellige aktiviteter såsom fastelavn og gudstjenester med forskellige temaer. På Sigersted Sogns hjemmeside finder du en kalender med en oversigt over kirkens aktiviteter.

Danmarks tredje største stift
Sigersted Kirke ligger i Sigersted Sogn, som er en del af Ringsted-Sorø Provsti. Provstiet hører ind under Roskilde Stift, der er Danmarks tredje største stift, hvis man kigger på areal, indbyggertal, sogne og kirker. Stiftet strækker sig over 5.480 kvadratkilometer og har 12 provstier.

Kirkeåret
Modsat kalenderåret så starter kirkeåret med 1. søndag i advent. I løbet af kirkeåret er der cirka 60 søndage og helligdage, hvor der ofte holdes gudstjenester med hver sin tekst fra Det Nye Testamente. Idéen med kirkeåret er at fortælle hele Jesu historie fra advent til advent. Kirkeårets faser afspejler også årstidernes gang og de centrale fester – påskefesten og julefesten. Påsken er festen for Jesu lidelse, død og opstandelse. Og julefesten er festen for Jesu fødsel. Og det er disse to fester, som hele kirkeåret er bygget op omkring.

Kontakt Sigersted Kirke.

sølvpartner