Valsølille Kirke
Valsømaglevej 132
4174 Jystrup
valsoelille.sogn@km.dk

Følg Valsølille Kirke på Facebook.

Den romanske landsbykirke
Valsølille Kirke, der ligger i Jystrup cirka 12 kilometer nord for Ringsted, er en lille romansk kirke, der oprindeligt tilhørte Skjoldenæsholm og var annekskirke til Jystrup Kirke. Kirken overgik til selveje i maj 1922. Kirken har en central placering i sognet tæt ved Valsølillegården med udsigt over den skønne Valsølille Sø med øen i midten.

Kirken er opført omkring 1150 i romansk stil med frådsten, kridtsten og små kampesten. Tårnet og våbenhuset er bygget til senere i den gotiske periode, og tårnet er blevet bygget om adskillige gange. På kirkegårdens sydlige side finder man gravstedet for familien Bruun de Neergaard fra Skjoldenæsholm.

Historisk og enkelt inventar
Kirkerummet er meget enkelt i sin udsmykning. Kirkens prædikestol er fra 1579 i ung-renæssance. Og i alterbordet findes der rester fra det oprindelige frådstensalter. Altertavlen er fra 1700-tallet, men omkring 1863 blev den renoveret og forsynet med et maleri af Kristi dåb. Den romanske granitdøbefont med dåbsfad af messing er fra slutningen af 1600-tallet. I 1932 blev der fremdraget spor af romanske kalkmalerier i kirkens apsishvælver, men disse kunne ikke bevares.

Gudstjenester og arrangementer for enhver smag
I Valsølille Kirke holdes der løbende arrangementer for sognets beboere. Gudstjenesterne og arrangementer såsom nytårskoncert kan findes i kalenderen på sognets hjemmeside.

Danmarks tredje største stift
Valsølille Kirke ligger i Valsølille Sogn, som er en del af Ringsted-Sorø Provsti. Provstiet hører ind under Roskilde Stift, der er Danmarks tredje største stift, hvis man kigger på areal, indbyggertal, sogne og kirker. Stiftet strækker sig over 5.480 kvadratkilometer og har 12 provstier.

Kirkeåret
Modsat kalenderåret så starter kirkeåret med 1. søndag i advent. I løbet af kirkeåret er der cirka 60 søndage og helligdage, hvor der holdes gudstjenester med hver sin tekst fra Det Nye Testamente. Idéen med kirkeåret er at fortælle hele Jesu historie fra advent til advent. Kirkeårets faser afspejler også årstidernes gang og de centrale fester – påskefesten og julefesten. Påsken er festen for Jesu lidelse, død og opstandelse. Julefesten er festen for Jesu fødsel. Og det er disse to fester, som hele kirkeåret er bygget op omkring.

Kontakt Valsølille Kirke.

sølvpartner