I år er det 100 år siden, at Køge-Ringstedbanen blev indviet. Det markeres ved en flot plakatudstilling, som nu vises på Ringsted Museum & Arkiv. Udstillingen er udarbejdet i et samarbejde mellem Østsjællandske Jernbaneklub og Køge Arkiverne.

Damplokomotiv på vej ind på Ringsted station, ca. 1920. Foto: Ringsted Museum & Arkiv

Det skriver Ringsted Museum og Arkiv til Dit Ringsted.

Udstillingen kan ses på Ringsted Museum & Arkiv på Køgevej 41 året ud. Ud over plakaterne viser museet en mindre samling af jernbanegenstande, som relaterer sig til Køge-Ringstedbanens historie.

Tanken om en bane fra Køge mod vest opstod meget tidligt, nemlig helt tilbage i 1859. Det var dog først helt fremme i 1913, at man fik rejst midlerne, opnåede enighed om banens forløb og ikke mindst om endestationen.

På grund af Første Verdenskrig blev byggeriet yderligere forsinket. Men den 4. august 1917 åbnede Ringstedbanen endelig.

Banen kørte med overskud i de første år, men allerede i midten af 1920’erne betød begyndende konkurrence fra biler, at økonomien skred under banedriften. Mængden af person- og godstrafik faldt hele vejen igennem 1930’erne. Under Anden Verdenskrig fik lokalbanen en kortvarig opblomstring på grund af benzinmangelen.

I 1954 fastslog privatbanekommissionen, at det var Danmarks mindst trafikerede bane, og man anbefalede en nedlægning. Efterhånden var materiellet så nedslidt, at fortsat drift ville betyde store investeringer, for at føre det forældede udstyr op til moderne standarder.

Derfor ophørte banen da driftsgarantien udløb i 1963. Skinnerne blev taget op og solgt som skrot. I dag er ca. 7 km. af banen bevaret som stier og der kan stadig ses mange spor i landskabet. Udstillingen tager beskueren med på opdagelse i banens historie og forløb.

GemGem