Ringsted Kommune tilbyder et kursusforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Hvis du eller din pårørende indenfor de seneste par år har fået en skade i hjernen, så har du mulighed for at lære mere om, hvordan du kan håndtere følgerne herefter. Ringsted Kommune tilbyder et kursusforløb for mennesker med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Kursets formål er at:

  • I får en forståelse for de fysiske, mentale og personlighedsrelaterede ændringer, der kan opstå som følge af en hjerneskade.
  • I får ideer og metoder til at håndtere følgevirkningerne af en hjerneskade.
  • I får mulighed for at gå i dialog med ligestillede og danne netværksgrupper, som efterfølgende kan bruges til støtte og samvær.

Følgerne af en hjerneskade kan være mange og af varierende kompleksitet. Underviserne på kurset har alle neuro-faglig baggrund og vil undervise i forskellige temaer som f.eks. fysiske-og kognitive forandringer, træthed, kommunikation, psykiske reaktioner, forandrede roller i samlivet og hverdagen med en hjerneskade.

Tid og sted
Kurset afholdes over 8 uger med fremmøde 1 gang ugentlig fra tirsdag den 4. september til tirsdag den 30. oktober kl. 16.30-18.30.

Kurset afholdes på Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted.

Tilmelding
Hvis du ønsker at deltage, skal du kontakte hjerneskadekoordinator Jeannette Amstrup. Du kan ringe på telefon nr. 29 34 12 18 eller sende en mail på jeam@ringsted.dk.

Bemærk at der maksimalt kan deltage 2 pårørende pr. deltager.

Læs mere om indhold her.