Den fredede skov Myrdeskov, beliggende syd for Allindelille Fredskov, er blandt de 45 skove i Danmark, der er blevet udpeget til enten at være urørt eller en biodiversitetskov.

Myrdeskov hører til den sidste kategori på grund af skovens mange dyr og sjældne planter.

Omkring skovens småsøer lever lille og stor vandsalamander, ligesom der i skovens våde områder findes flere arter af frøer. Også snogen og skovfirbenet lever i skoven. Udpegningen af Myrdeskov som biodiversitetskov understøtter udviklingen af Allindelille Fredskov, som er kendt for mange sjældne planter, svampe og insekter. Her er der blandt andet fundet 20 forskellige sneglearter og flere arter af orkideer.

Henover de næste mange år vil yderligere 56 hektarer blive omlagt til vild skov ved Myrdeskov. Man vil især fokusere på flere rådne træstammer, hvor biller kan nære sig og svampe kan gro, tættere skove og flere naturlige lysninger.

Udpegningen af de 45 skove, der fordobler arealet af urørt og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektarer, er den største indsats for biodiversiteten i de danske skove nogensinde, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Foto: ABW