Ringsted Kommune lancerer nu en jobbank, der skal sikre adgang til sundhedsfaglig arbejdskraft til at håndtere situationen, hvis Ringsted Kommune kommer til at opleve et øget pres på grund af Coronavirus. Det oplyser de i en pressemeddelse. 

Det kan blive nødvendigt at rekruttere ekstra sundhedsfagligt og pædagogisk personale i den kommende tid, hvor vi ser, at Coronavirus fortsat spreder sig i alle dele af Danmark. Indtil videre er der ro på i Ringsted Kommune. Plejecentre og botilbud har taget en række tiltag for at mindske risiko for smitte, og personalet yder en stor indsats for at skabe en god stemning og en så normal hverdag som muligt, selvom besøg fra pårørende ikke er en mulighed for tiden og at beboerne mange steder opholder sig i mindre grupper end de plejer. Blandt personalet oplever kommunen heller ikke på nuværende tidspunkt et anderledes sygefravær end ellers.

Jobbank skal forberede Kommunen ved øget sygdom.
Men Ringsted Kommune kan komme i en situation, hvor flere plejekrævende borgere bliver syge end vi ellers er vant til, eller hvor der opstår et stort sygefravær blandt personalet på grund af Coronavirus. Derfor opretter Kommunen nu en jobbank, hvor borgere med sundhedsfaglig baggrund kan melde sig og stå i reserve, hvis der opstår pres på de kritiske funktioner i Ringsted Kommune. Borgmester Henrik Hvidesten siger: ”Den nye jobbank er et udtryk for rettidig omhu, og et tiltag vi håber, vi ikke får brug for. Vi håber, at de tiltag, der nu bliver taget fra myndighedernes side for at begrænse smittespredning, vil skabe en situation, hvor det ikke bliver nødvendigt at trække ekstra ressourcer ind. Men vi bliver også nødt til at forberede os på en situation, hvor det bliver nødvendigt at trække på alle de gode kræfter og den velvillighed, jeg ved findes blandt borgerne i Ringsted Kommune. Så jeg vil gerne opfordre alle, der har en sundhedsfaglig og/eller pædagogisk baggrund, og som har mulighed for at melde sig til jobdatabasen om at melde sig, så vi sammen kan sikre, at vi kommer bedst muligt igennem Corona-krisen.”

Kigger i egne rækker først.
I første omgang kigger kommunen dog i egne rækker. Centerchef for Social- og Sundhedscentret i Ringsted Kommune Alice Morsbøl siger: ”vi er i gang med at kortlægge, hvor mange af kommunens ansatte, der har en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund, og som ikke allerede besidder kritiske funktioner. Kommer vi i en situation, hvor vi får behov for at trække ekstra arbejdskraft ind til driften i plejesektoren og til vores botilbud, vil vi starte med at trække på kommunens egne ansatte. Men vi kan sagtens komme i en situation, hvor vi får behov for at supplere yderligere ind af arbejdskraft med de rette kompetencer, og her vil den nye jobbank være en rigtig godt værktøj. Så jeg vil opfordre alle, der har kompetencerne og mulighed for at melde sig til at gøre det.”

Sådan bliver du en del af jobbanken.
Er du interesseret i at blive en del af Ringsted Kommunes Jobbank i forbindelse med håndtering af Coronavirus kan du tilmelde dig på kommunens hjemmeside. Bliver man indkaldt, får man udbetalt løn efter gældende overenskomst for området. Når man har tilmeldt sig, får man en kvittering, og så vil man blive kontaktet, hvis der bliver behov for at supplere personale ind til kommunens funktioner.

Du kan tilmelde dig jobbanken, hvis du har følgende kompetencer:
• Sygeplejerske
• SOSU-assistent
• SOSU-hjælper
• Sygeplejestuderende
• SOSU-assistentelev
• SOSU-hjælperelev
• Læge
• Pædagog/socialpædagog
• Omsorgs- eller pædagogmedhjælper
• Ergoterapeut
• Fysioterapeut
• Køkkenpersonale
• Diætist
• Eller lign.

Tilmelding kan ske her: https://ringsted.career.emply.com/corona

Del på sociale medier