Søndag den 17. december kl. 15.00 i Sct. Bendts Kirke

Den tredje søndag i advent er gudstjenesten i Sct. Bendts Kirke flyttet fra om formiddagen til klokken 15 om eftermiddagen. For denne søndag holdes den traditionelle adventsgudstjeneste ”De Ni Læsninger” – traditionel, fordi den også bliver afholdt hvert år i den store kirke midt i byen.

”Selvom det – igen i år – først bliver jul den 24. december, og selvom flere af os måske tager lidt forskud på julen – igen i år – så kan vi sagtens forberede os på julens komme i adventstiden,” fortæller sognepræst Otto Lundgaard.

”Hertil er gudstjenesten De Ni Læsninger oplagt, fordi den i ord og toner samler os alle i den fantastiske fortælling om Guds åbne imødekommelse og befrielse af os mennesker.”

Fortællingen udfolder sig i de ni læsninger, der læses i den rækkefølge som de står i, fra henholdsvis Bibelens gamle og nye testamente.

”Efter at have hørt læsningerne om skabelsen og syndefaldet bliver det klart for tilhørerne, at Gud må gribe ind og befri os fra følgerne af den skyld og svigt, som vi udsætter hinanden for. Vi har brug for, at Gud kommer os tilgivende i møde i skikkelse af et menneske, nemlig Guds egen søn, Jesus,” forklarer Otto Lundgaard.

”Og det er, hvad profeterne forudsiger i Det gamle testamente, samt hvad englen bebuder Jomfru Maria i begyndelsen af Det nye testamente. De øvrige læsninger handler om Jesu fødsel og befrielse af os – samt om hvordan vi tager imod ham ved at leve af Guds tilgivelse, som Jesus rækker os.”

Gudstjenesten De Ni Læsninger er oprindelig en engelsk kirkelig tradition, der vandt sin udbredelse i de danske kirker for godt og vel 50-60 år siden.

Gudstjenestens læsninger forestås ikke af præsten, men af almindelige ringstedborgere, som repræsenterer forskellige institutioner, råd og foreninger i byen. Første læsning om skabelsen læses af Else Erikstrup, formand for menighedsrådet, og de øvrige læsere repræsenterer byrådet, kultur- og musikskolen, Museum Vestsjælland, ÆldreSagen, Ringsted Sct. Bendts Rotary, KFUM-spejderne Sct. Bendt Ringsted Gruppe samt Ringsted Sogns ungdomskor og frivillige.

”På den måde folder budskabet fra Gud sig ud til os,” siger Otto Lundgaard. ”Ja, måske man tager sig i at sidde på kirkebænken og lytte endnu bedre efter, når det ikke er den samme stemme, der lyder gennem hele gudstjenesten. Under alle omstændigheder er det en fin gudstjeneste, der venter, og for mig kan det ikke blive jul uden De Ni Læsninger.”

Ind imellem de ni læsninger vil Sct. Bendts Kirkes kor synge korsatser og motetter under ledelse af organist Jens Henrik Petersen, som også har tilrettelagt gudstjenesten sammen med sognepræst Otto Lundgaard. Endelig vil kirkegængerne undervejs kunne deltage i fællessangen af advents- og julesalmerne, som også indgår i gudstjenesten.

Efter De Ni Læsninger er alle velkomne til at blive til et glas portvin i kirkedøren.

Foto: ABW