RN Entreprenør Aps
Autoriseret kloakmester
Suså Landevej 137
4171 Glumsø
70 22 54 58
info@rn-entreprenoer.dk

Dit naturlige valg i Ringstedområdet
Midt på Sjælland ligger RN Entreprenør Aps, ejet og ledet af Rune Nielsen. Placeringen midt på Sjælland giver en fordel i forhold til at servicere det meste af Sjælland, bl.a. kunderne i Ringsted Kommune.

Firmaet sætter en ære i at udføre jobbet med høj kvalitet og serviceniveau med aflevering til aftalt tid og pris.

Firmaet løser opgaver indenfor kloakering, jord og beton, belægning og anlægsgartneri, vognmandskørsel samt snerydning og ejendomsservice.

Veludført arbejde og langtidsholdbare løsninger
Firmaet udfører alle typer af kloakservice og har stor erfaring indenfor alle former for kloaksystemer og -opgaver. RN Entreprenør Aps kan være med hele vejen fra planlægningsfasen og projektering til anmeldelse til din tekniske forvaltning samt udførelse og afslutning.

Sikring mod oversvømmelser
Danmark har de senere år oplevet ekstremvejr både i forhold til varme, vind og regn med mange rekorder. I forhold til nedbør har vi også i de seneste år set flere og flere stormfloder med oversvømmelser af hele boligkvarterer til følge. RN Entreprenør Aps kan hjælpe dig med at forebygge fugt- og vandskader ved anlæg af omfangsdræn og montering af avancerede og effektive højvandlukkere og tilbageløbsstop.

Du er altid velkommen til at ringe for mere information og uforpligtende tilbud.

Jord og beton
RN Entreprenør Aps udfører fundament- og sokkelarbejde på en lang række forskellige bygningstyper som f.eks. parcelhuse, andelsboliger, ejerboliger, landbrugshaller, industrihaller, tilbygninger og ombygninger.

Har du brug for at der skal lægges en ny stikledning eller skal et kabel graves op, stiller RN Entreprenør Aps med erfarne folk, der bl.a. har varetaget opgaver for TDC, DONG Energy og SEAS-NVE. Firmaet tilbyder også styret underboring med fjernstyret borehoved og kan dermed undgå f.eks. at grave indkørslen op, eller at der sker skader på haven.

Anlægsgartner og haveservice, fliser og belægning og træfældning
RN Entreprenør Aps har lang erfaring indenfor haveservice og anlæg af haver og kan hyres til hele eller dele af opgaven på grunden. Firmaet tilbyder lægning af fliser og belægningssten, græs og rullegræs, jordarbejde og dræning, træfældning, stubfræsning og rodfræsning m.m.

Firmaet har en stor og specialiseret vogn- og maskinpark er altid igen, da transport af materialer er en vigtig del af forretningen. Firmaet samarbejder med lokale murermestre, tømrere, brolæggere og anlægsgartnere i Ringsted om levering af materialer og bortskaffelse.

Som privatkunde kan du bestille vognmandskørsel, f.eks. levering af stabilgrus til den nye terrasse eller bortkørsel af bygningsaffald.

Kontakt RN Entreprenør

premiumpartner