Ringsted Kommune giver hvert år 100.000 kr. i tilskud til bæredygtige projekter – du kan søge uanset om du er i en forening, en organisation, som privatperson eller virksomhed! Søg tilskud inden 27. marts 2023.

EKSEMPLER PÅ TIDLIGERE MODTAGERE:

SYMASKINER
Håndarbejdsskolen i Ringsted: Har gennemført kurset ”Kend din symaskine”, lavet en sy-café og dannet foreningen Ringsted Re-design .

UDEKØKKEN, BÆRHAVE OG CHRISTIANIACYKLER
Klostermarkens Børnehus: Bedre muligheder for at udfolde deres jord-til-bord koncept. Derudover 2 Christianiacykler, der giver dem mulighed for at komme på tur.

VÆRKTØJ
Café Ingeborg: Borgerne i den Socialøkonomiske virksomhed,fik en bevilling til værktøj, for at bidrage til fuglekasseprojektet Byg1by.

GREJ TIL UDEUNDERVISNING
Byskovskolen afd. Benløse: Styrkelse af udeundervisningen i form af en skovkasse med feltudstyr, en insektrygsæk, Dyrespors- rygsæk og Skovrygsæk samt kuffert til orienteringsløb.

BIODIVERSITETS HAVE
Privatperson: Fik bevilling til biodiversitets forbedrende tiltag i sin have, incl. skiltning angående offentlig adgang, så Ringsted- borgere kan blive inspireret til at lave biodiversitets tiltag i deres egen have.

PERMAKULTUR HAVE
Ringsted Ny Friskole: Fik tilskud til opstart af Permakulturhave, til brug i Natur og teknologi undervisningen for 4. klasser.

UNDERVISNINGSMATERIALE
”Leg med IT”: Fik tilskud til udvikling af undervisningsmateriale angående unge forbrugere og grøn omstilling.

 

LÆS MERE PÅ: ringsted.dk/tilskud-og-puljer – her kan du finde ansøgningsskema og retningslinjer. Har du behov for yderligere info kan du kontakte Grøn Guide Lars Berndt på 2232 7510.

Du kan både søge til biodiversitets ideer og andre bæredygtige ideer

Foto: SDL