Hvor rent skal affaldet være? Dét interessante spørgsmål stiller AffaldPlus, der håndterer affaldet i Ringsted Kommune. Og svaret er, at: “Affaldet skal være tomt og skrabet fri for rester. Evt. låg skal tages af”. Men det kan være svært at afgøre, hvornår du har gjort det godt nok, og derfor har de lavet en lille video med nogle eksempler.

Derfor skal du skrabe dit affald fri for rester
Hvis du skraber dit affald fri for rester, er det godt, fordi:
• Skraldemanden får et bedre arbejdsmiljø
• Der kommer færre skadedyr og mindre lugt i din skraldespand
• Mængden af rotter på behandlingsanlægget mindskes
• Vi opnår en bedre, reel genanvendelse

Spil med i skrabekonkurrencen
Nu har du muligheden for at være med i AffaldPlus’ konkurrence, hvor du kan vinde to biografbilletter og samtidig lære noget om, hvor rent affaldet skal være for at kunne genanvendes. Konkurrencen slutter den 29. februar.

Deltag her

Foto: ABW