I alt 21.000 børn fra vuggestue til 9. klasse har indtil nu mødt kunst og kultur og udfordret deres fantasi sammen med professionelle kunstnere i et fælles kulturforløb i seks sjællandske kommuner. Børnene spiller musik og teater, maler, skriver og danser. Lærere og pædagoger får nye redskaber og metoder. Og forskere indsamler vigtig viden om, hvordan vi kan få mere fantasi ind i undervisningen.  

”Tak til min gruppe, fordi I har hjulpet mig med nye ting, og I har gjort, så jeg ikke er bange for at stå foran andre.” Ordene kommer fra et barn i 4. klasse, som i 2022 har været med i et teaterprojekt med sin klasse. En hel dag med teater og drama, hvor børnene både ser teater og selv kommer på scenen og lærer at bruge kroppen til at udtrykke sig i små tableauer.

Det er et led i den store og ambitiøse kultursatsning Kumult! som Ringsted Kommune sammen med de øvrige fem kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland er i færd med at udbrede til alle daginstitutioner og folkeskoler. Målet er, at 26.000 børn og unge hvert år deltager i kulturforløb med forskellige kunstarter.

Med til at udvikle skole og dagtilbud

Det er ikke kun børnene, der får sat gang i fantasien og kreativiteten. Det tætte samarbejde mellem lærere, pædagoger og kunstnere betyder, at den legende og procesorienterede tilgang også bliver brugt i den fagfaglige undervisning og den pædagogiske tilgang.

Det er vigtigt for den udvikling, vi gerne vil skabe i kommunen med plads og udviklingsmuligheder for alle, mener Ringsted Kommunes borgmester Henrik Hvidesten:

”I Ringsted Kommune tror vi netop på, at lysten til at lære og dygtiggøre sig skal udvikles i vores dagtilbud, folkeskoler og ungdomsinstitutioner, og det skal være en mulighed for alle – uanset baggrund og hvordan hvert enkelt barn bedst lærer og udvikler sig. Her passer Kulturprojektet Kumult! rigtig godt ind, da det integrerer kunst og kreativt arbejde i skoler og daginstitutioner og bygger bro mellem børn, lærere og professionelle kunstnere,” siger han og fortsætter:  

”Gennem projektet arbejder vi med børn og unges tro på, at de selv kan skabe ting. At hver enkelt af dem har sin egen stemme og stil, og at den er god nok. Det styrker selvtilliden og selvværdet at skabe sammen med andre.”

Mette Ahm-Petersen, formand for Undervisnings- og Fritidsudvalget, siger:

”Folkeskolerne i Ringsted Kommune arbejder hver dag med kreativitet, problemløsning og virkelighedsnær læring. Her passer Kumult perfekt ind, da det kan være med til at pirre børnenes nysgerrighed og vise dem, at de også kan bruge deres idéer og evner til at skabe noget, der kan være til gavn og glæde for alle os andre,” siger hun og fortsætter:

”Ved at være med i Kumult vil vi bringe kulturen helt ind i børnenes hverdag. Vi vil forhåbentlig åbne mange børns øjne for, at kultur kan være mange ting, og at der kan være mange måder at være kreativ og skabende på.

Kumult! følges af forskere

Kumult følges af en gruppe forskere ledet af professor Lene Tanggaard, rektor ved Designskolen i Kolding, som siger:

”I den kunstneriske måde at arbejde på er der ikke noget, der er rigtigt og forkert. Børnene lærer at udforske og eksperimentere – det handler om processen og ikke om resultatet. Børnene får tillid til, at de godt kan, og det får flere børn til at være med i klassen, så vi får en skole med plads til alle.”

Foto: ABW