Ringsted Kommune har fået midler fra Sundhedsstyrelsen til tre nye tilbud, der skal hjælpe mennesker med en demenssygdom og deres pårørende.

Pårørende til mennesker med demens har en øget risiko for at udvikle såkaldte belastningsskader i form af stress og depression, og det skal de tre nye tilbud fra Ringsted Kommune medvirke til at forebygge. Ringsted Kommune har fået midler til tilbuddene, der løber frem til udgangen af 2023, fra Sundhedsstyrelsen.

Tilbuddene skal give pårørende et pusterum og mulighed for at tage vare på sig selv, samtidig med at de ved, at deres kære med demens laver aktiviteter, som giver mening for dem. Projektet laves i et samarbejde med Ringsted Kommune, Alzheimerforeningen og Ringsted Sport.

Målgruppen er familiemedlemmer, der bor sammen med personen med demens, typisk en ægtefælle eller samlever. Det kan også være hjemmeboende børn. Målgruppen er desuden de hjemmeboende borgere med demens, der kan få selvstændig glæde og gavn af at deltage i projektet.

En aktivitetsmakker kan skabe aktive liv med demens og aflaste pårørende
Projektet indeholder tre tilbud. Det første tilbud er individuel aktivitetsmakker, der er et individuelt tilbud til hjemmeboende borgere med demens, hvor formålet er at aflaste familiemedlemmerne, og som samtidig bidrager til at mennesker med demenssygdom kan opretholde funktionsevne, livskvalitet og meningsfulde aktiviteter.

”Afhængig af borgens ønsker og behov kan aktivitetsmakkertilbuddet bestå af at være med til og støtte ved for eksempel fritids- og kulturtilbud, aktiviteter af social karakter eller aktivitets- og samværstilbud. Det kan både være en fisketur, at gå til svømning, en tur i biografen, aktiviteter i hjemmet og meget andet,” fortæller Ewa Jacobsen, projektleder og demenskoordinator i Ringsted Kommune.

Der er oprettet en onlinebookingsystem, man kan booke 2-4 timer pr gang og afhængig af aktivitetens type fx tur/udflugter op til 8 timer, og 20 timer pr måned. Indsatsen startes med en samtale med familien i eget hjem for at afdække den enkelte families behov for aflastning, støtte og relevante aktiviteter.
Man kan booke aktivitetsmakker på www.ringsted.dk/demens.

Mindfulness og fælles aktivitet
Det andet og tredje tilbud er et mindfulness-hold og et sideløbende fælles aktivitetshold og gruppeaflastning.

”Det skal medvirke til at give familier eller pårørende redskaber til at opretholde et sundt mentalt helbred og minimere belastningsskader som stress og depression. Samtidig håber vi, at vi kan skabe en ramme for fælles sociale aktiviteter med andre i samme situation som en selv,” siger Ewa Jacobsen.

Mindfulness-holdet er som udgangspunkt et tilbud målrettet til de pårørende, men den demensramte kan også deltage. Mindfulness-holdet er gratis og varer otte uger, hvor man blandt andet lærer at tage varer på egen mentale sundhed og håndtere evt. symptomer på stress, nedtrykhed mm.

Samtidig med mindfulness-holdet holdes en social aktivitet for borgerne med demens, hvilket giver de pårørende mulighed for at være fuldt tilstede ved mindfulness undervisningen. Fællesaktivitet er et tilbud for pårørende og borgere med demens om at deltage i aktiviteter sammen med andre, som er i en lignende situation, som de selv er. Den sociale fælles aktivitet f.eks. kan være en brunch, et spil eller en gåtur eller andet efter brugernes ønske, som borgerne med demenssygdom kan deltage i. De pårørende på mindfulness-holdet kan deltage i fællesaktiviteten efter mindfulness undervisningen er færdig. Der er nogle af fællesaktiviteterne, der kan kræve egenbetaling, f.eks. brunch.

Tilmelding og mere information
Alle tilbud vil blive gennemført med hensyntagen til alle vejledninger og restriktioner i forbindelse med Covid-19.

Tidspunkter, opstartsdatoer, sted vil løbende blive opdateret på følgende link, hvor man også kan tilmelde sig på www.ringsted.dk/demens.

For yderligere information og tilmelding kan du kontakte projektleder og demenskoordinator Ewa Jacobsen på tlf. 40 24 97 58 eller på mail ewja@ringsted.dk.

Foto: ABW