På seneste byrådsmøde tiltrådte Klaus Hansen som ny borgmester i Ringsted Kommune.

Efter 10 år har Henrik Hvidesten efter eget ønske valgt at træde tilbage som borgmester i Ringsted Kommune. Byrådet behandlede hans anmodning her til aften, og det blev Klaus Hansen fra partiet Venstre, der blev valgt af et enstemmigt byråd som ny borgmester i Ringsted Kommune.

Klaus Hansen har siddet i byrådet siden 2010 og er 63 år gammel. Han går til opgaven som ny borgmester med stor politisk erfaring: ” Jeg glæder mig meget til opgaven; men er selvfølgelig også ydmyg over for det ansvar der naturligt ligger hos en borgmester. Der nu er brug for at fokusere på fremtiden og på de mange spændende opgaver, der venter. Samtidig vil jeg arbejde på at fortsætte det brede samarbejde i Byrådet, til gavn for kommunens borgere, virksomheder og ansatte”.

Klaus Hansen bliver som borgmester formand for Økonomiudvalget og Henrik Hvidesten udtræder af udvalget. Johnny Dahlgaard indtræder i udvalget.

Derudover er der som følge af valget af ny borgmester valgt nye formænd for følgende politiske udvalg:

  • Plan- og Boligudvalget: Klaus Hansen (V) udtræder. Lasse Mølholt (V) indtræder som ny formand.
  • Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget: Johnny Dahlgaard (V) udtræder. Mazlum Øz tiltræder som ny formand.
  • Børne- og Familieudvalget. Lasse Mølholt (V) udtræder. Johnny Dahlgaard tiltræder som formand.
Pressefoto