Det er blevet en årlig tradition i Klostermarkskirken at lave en historisk kantategudstjeneste med musik fra 1700-tallet komponeret præcis til den pågældende søndag – denne gang d. 9. juni. Så rammerne er sat for en festlig gudstjeneste, der begynder kl. 10.30 og slutter en time senere.

Barokensemblet Originalerne medvirker og består af Ulla Munch, mezzosopran; Karina Agerbo, blokfløjte; Kjeld Lybecker Steffensen, barokcello og Leif Meyer, cembalo. Musikerne er alle specialister i opførelse af tidlig musik. De spiller på kopier af originalinstrumenter og strygerne bruger tarmstrenge i stedet for stålstrenge. Der spilles tillige med datidens kammertone, der ligger 1/2 tone under nutidens kammertone.

Hovedkomponisten er Georg Philipp Telemann, der har lavet et væld af kantater til alle kirkeårets søndage. En kantate er en stykke musik i flere dele med sang og instrumenter til brug ved gudstjenester. Der vil denne søndag  også blive fremført en arie af J.S. Bach og musik af kendte G.F. Händel.

Det liturgiske varetages af sognepræst Otto Lundgaard.

Pressefoto