Benløse Kirke
Benløse By 45
4100 Ringsted
benloese.sogn@km.dk
Tlf. 57 61 06 60 (tirsdag til fredag kl. 12.00-13.00)

Følg Benløse Kirke på Facebook.

Senromansk kirke med smuk udsmykning
Benløse Kirke ligger i landbyen Benløse cirka 3 kilomenter nord for Ringsted. Kirkens kor og skib er opført af teglsten i senromansk tid omkring år 1250. Kirken er blandt andet kendetegnet ved romanske vinduer på korets sydmur og på skibets syd- og nordmur.

Kirkens tårn, sakristi og våbenhus menes at kunne dateres til omkring år 1500. Man mener også, at Benløse Kirke formodentligt har afløst en tidligere kirke, som biskop Sunesen skænkede til Ringsted Kloster i begyndelsen af 1200-tallet.

På korets vestvendte væg finder man to træfigurer, der forestiller Eva og Johannes Evangelisten. Figurerne blev i 1879 deponeret til Roskilde Domkirke, men i 1950’erne kom figurerne tilbage til Benløse Kirke. På det murede alterbordet ses oprindelige malerier af Syndefaldet, Korsfæstelsen og Isaks ofring fra starten af 1600-tallet. Altertavlen er blevet malet i 1862 af Constantin Hansen, der har malet Kristus, som åbenbarer sig for Maria Magdalene.

En kirke med plads til lokale i alle aldre
Benløse Kirke lægger vægt på at holde gudstjenester og arrangementer, som henvender sig til alle. De har blandt andet foredrag for pensionister, men også babysalmesang og fastelavnsgudstjenester for de mindste. Du kan altid holde dig opdateret på kirkens gudstjenester, koncerter, arrangementer og udflugter på Benløse Kirkes hjemmeside.

Hvis man ikke selv har mulighed for at transportere sig til gudstjenesterne og arrangementerne, kan man blive kørt med kirkebil. Ordningen gælder for borgere i Benløse Sogn og i særlige tilfælde for borgere, der er flyttet til Ringsted by, som har en særlig tilknytning til Benløse Kirke.

Danmarks tredje største stift
Benløse Kirke ligger i Benløse Sogn, som er en del af Ringsted-Sorø Provsti. Provstiet hører ind under Roskilde Stift, der er Danmarks tredje største stift, hvis man kigger på areal, indbyggertal, sogne og kirker. Stiftet strækker sig over 5.480 kvadratkilometer og har 12 provstier.

Kirkeåret
Modsat kalenderåret så starter kirkeåret med 1. søndag i advent. I løbet af kirkeåret er der cirka 60 søndage og helligdage, hvor der holdes gudstjenester med hver sin tekst fra Det Nye Testamente. Idéen med kirkeåret er at fortælle hele Jesu historie fra advent til advent. Kirkeårets faser afspejler også årstidernes gang og de centrale fester – påskefesten og julefesten. Påsken er festen for Jesu lidelse, død og opstandelse. Og julefesten er festen for Jesu fødsel. Og det er disse to fester, som hele kirkeåret er bygget op omkring.

Kontakt Benløse Kirke.

sølvpartner