Nordrup Kirke
Nordrupvej 132C
4100 Ringsted
nordrupoester.sogn@km.dk

Følg Nordrup Kirke på Facebook.

Romansk og gotisk landsbykirke
Nordrup Kirke, der ligger ca. 8 kilometer sydøst for Ringsted, er kendt for sit romanske skib med gotisk langhuskor og tårn. I kirken finder man en herskabsstol fra 1865, der tilhørte familien Brockenhuus-Schack fra Giesegaard.

Nordrup Kirke er desuden kendt for sine sengotiske kalkmalerier fra omkring 1430 på korets hvælv. Kirkens altertavle kan dateres tilbage til ca. 1625, mens prædikestolen med lydhimmel er fra omkring år 1664 og lavet på Abel Schrøders værksted.

Arrangementer for store og små
I Nordrup Kirke gør man alt for at give plads til både store og små. Foruden gudstjenester afholder de også forskellige arrangementer. Blandt andet ’Syng af hjertets lyst’, hvor voksne kan komme og synge sig i godt humør med sange fra Højskolesangbogen.

Der er desuden mulighed for at blive en del af kirkens børnekor for sangglade børn i 2.-6. klasse. I Nordrup Kirke optræder kirkekoret Ørsnefarno også indimellem ved særlige lejligheder.

Danmarks tredje største stift
Nordrup Kirke ligger i Nordrupøster Sogn, som er en del af Ringsted-Sorø Provsti. Provstiet hører ind under Roskilde Stift, der er Danmarks tredje største stift, hvis man kigger på areal, indbyggertal, sogne og kirker. Stiftet strækker sig over 5.480 kvadratkilometer og har 12 provstier.

Kirkeåret
Folkekirken er en af de institutioner, der følger danskerne tættest gennem hele livet. Kirken er her, når et nyt barn kommer til verden, og de er her, når livet rinder ud. Og så kommer vi gerne i kirken både til hverdag og fest.

Modsat kalenderåret så starter kirkeåret med 1. søndag i advent. I løbet af kirkeåret er der cirka 60 søndage og helligdage, hvor der holdes gudstjenester med hver sin tekst fra Det Nye Testamente. Idéen med kirkeåret er at fortælle hele Jesu historie fra advent til advent. Kirkeårets faser afspejler også årstidernes gang og de centrale fester – påskefesten og julefesten. Påsken er festen for Jesu lidelse, død og opstandelse. Og julefesten er festen for Jesu fødsel. Og det er disse to fester, som hele kirkeåret er bygget op omkring.

Foto: ABW

sølvpartner