Den røde løber var rullet ud i Ringsted Kongrescenter, hvor Ringsted Kommune torsdag aften hyldede de mange frivillige i kommunens foreninger. Det forgangne års medaljevindere i klubberne blev også hyldet for deres præstation.

Aftenen bød på god mad, underholdning og prisoverrækkelser. Ringsted Kommune uddeler hvert år en række priser for at give en særlig hyldest til nogle af de frivillige, som har ydet en ekstraordinær frivillig indsats.

Årets handicappris går til … Jan Vagn Jakobsen for gennem mange år at være talerør for et bredt spektrum af mennesker med handicap. Han har kæmpet for andre mennesker gennem sit tidligere virke i blandt andet DH Ringsted og i Handicaprådet, og han er Ringsteds vagthund, når det gælder handicappedes vilkår i Ringsted. Han er en stærk person, der med vedholdenhed har været med til at sikre gode forhold for mennesker med handicap i Ringsted Kommune.

Årets foreningsleder går til … Karen Christensen fra KFUM Nordrupøster for gennem 40 år at have arbejdet aktivt for spejdergruppen KFUM Nordrupøster. Karen har påtaget sig mange forskellige opgaver både som spejderleder, leder i spejdergruppen og tovholder for den årlige Midsommerfest, hvor overskuddet går til spejdergruppens mange aktiviteter. Karen har også været kommuneansvarlig og dermed hjulpet med, at alle spejdergrupper i Ringsted Kommune kunne komme på Spejderlejr 2022.

Årets integrationspris går til … Red Barnet Ringsted for gennem et utal af aktiviteter at medvirke til børns og sårbare familiers vilkår. I 2022 har de lagt en særlig indsats i at tage imod de ukrainske flygtninge, der er kommet til Ringsted Kommune. Red Barnet Ringsted har blandt andet oprettet et kreativt værksted to gange om ugen for flygtningefamilier. De kreative værksted giver mulighed for relationsdannelse hjælper på danskkundskaberne og giver en fornemmelse af at høre til i lokalsamfundet.

Årets frivilligpris går til … Berit Galberg, der gennem mange år har betydet alverden for sammenhængskraften i Vigersted Lokalområde. Hun er blandt meget andet med i Lokalrådet, Vigersted Idrætsforening og med i lokalområdets egen avis, LokalNyt. Berit brænder for Vigersted, og hendes positive sind og gå-på-mod er livsbekræftende og inspirerer og påvirker mange mennesker i Vigersted. Berit er et strålende og livsbekræftende eksempel på alt det gode liv i Vigersted.

Trelleborg Fondens kulturpris går til … Musikforeningen Roxy, der på få år har etableret sig som en ny, spændende og markant kulturaktør i Ringsted Kommune. Med en bred og spændende palette af formater supplerer foreningen Ringsteds eksisterende kulturliv med nye dimensioner og ramme nye segmenter af kulturbrugere. Gennem sit aktive samarbejde med lokale kulturinstitutioner har ROXY bidraget væsentligt til at løfte det etablerede lokale kultur- og foreningsliv på tværs af Ringsted.

Trelleborg Fondens idrætspris går til … RIMO rulleafdelingen, der er den største rullesportsklub i Danmark, og klubben har stadig medlems-fremgang. Sidste år var fremgangen på ikke mindre end 158 % og medlemstallet rundede 200. Rimo Rulleafdeling er rummelig og går på tværs af generationer. Den yngste er 4 år, og den ældste er 78 år. Der er bl.a. også flere børn og unge med særlige behov, som ikke har fundet deres plads i den øvrige foreningsidræt.

 

Tillykke til vinderne! Pressefoto