Den Frie Børnehave og Dagmarasylet etablerer fra den 1. januar 2023 pladser for børn ned til 2 år. Det sker som et toårigt forsøg, der skal afprøve, om der reelt er efterspørgsel på tilbuddet. Børn i den aldersgruppe, 2 år til 2 år og 10 måneder, kalder vi småbørn.

De to børnehaver Den Frie Børnehave og Dagmarasylet får fra den 1. januar 2023 plads til børn ned til 2 år. I dag kan børn begynde i børnehave, når de er 2 år og 10 måneder. Den Frie Børnehave får plads til otte småbørn, mens Dagmarasylet får plads til tre.

Det er i første omgang et toårigt forsøg, og målet er, at dagtilbuddene samlet set kan skabe bedre vilkår for forældre og samtidig gøre dagtilbuddenes kapacitet mere fleksibel for Ringsted Kommune. Forsøget skal evalueres i efteråret 2024 for bl.a. at belyse efterspørgslen.

Vil du skrives op til småbørnsplads?

Forældre kan skrive sig op på minpladsanvisning.ringsted.dk. Ansøgningsskemaet til en småbørnsplads findes under fanen ”Dagtilbud” sammen med ansøgningsskemaer til de andre dagtilbud.
Forældre skal være opmærksomme på også at skrive sig op til en almindelig børnehaveplads i de to institutioner eller til andre alternativer. På den måde kan de sikre sig, at de står på venteliste til andre tilbud, hvis der ikke skulle blive en småbørnsplads.

Foto: ABW