Dit Ringsted har spurgt de nyvalgte og genvalgte medlemmer i kommunalbestyrelsen om deres betragtninger for det kommende år. Her kommer svarene fra Klaus Hansen fra Venstre, formand for Plan- og Boligudvalget.

Hvor står Ringsted stærkest?
Ringsted Kommune opleves meget tiltrækkende for både nye virksomheder og nye borgere/familier – ikke mindst småbørnsfamilier. Det gælder både for eksisterende og nye boligområder, og det gælder både i vore større byområder og i vore landområder.
Det er mit indtryk, at både nye og eksisterende virksomheder oplever Ringsted Kommune som et godt sted at etablere sig/drive virksomhed.
Vores centrale placering midt på Sjælland og vores centrale beliggenhed i forhold til motorvejs- og jernbanenettet giver os helt unikke muligheder.

Hvor er der ting der udfordrer os?
Vi skal sikre, at vi understøtter vores egen succes.

Befolkningsudviklingen fordrer, at vi skal sikre de fornødne permanente daginstitutionspladser i familiernes nærområde.

Vores vejnet i Ringsted/Benløse er under stort pres. Specielt området omkring Nordre Ringvej/Outlet/Motorvejsafkørsel 36. Her får vi behov for en betydelig forbedring af vores vejnet.

Hvis du skulle vælge 2 ting, som er det vigtigste fokus i 2022? Hvem/hvad og hvorfor?

Byrådet har gennem de seneste fire år haft et stort fokus på at hæve det faglige udbytte og forøge trivslen i folkeskolen. Dette fokus skal vi fastholde – ikke mindst i forlængelse af Covid-19, hvor vi har en stor opgave med at understøtte vore børn og unge.

Etableringen af de fornødne permanente dagtilbudspladser. Behovet vil stige markant i takt med etableringen af store nye boligområder. Jeg forventer, at der bliver behov for at forøge det kommunale anlægsbudget i takt med befolkningsudviklingen.

Foto: ABW