Der er sæsonstart i Ringsted Sogns Spire- og Ungdomskor i uge 35. Begge kor øver i Sognegården ved Sct. Bendts Kirke.

Når man synger i kor, er man en del af et fællesskab og sangen er med til at styrke sammenholdet. Det har vi i den grad mærket i Corona-tiden. Nu har vi heldigvis mulighed for at være sammen igen, dog stadig med visse afstandskrav, når vi synger. Men det er ikke værre, end at vi kan øve, hvor vi plejer, og som vi plejer. Der vil være håndsprit og vi sørger for at passe på hinanden.

Spirekoret styrker og udfordrer børnenes sangstemmer på en naturlig og intuitiv måde gennem leg og bevægelse. Her skaber kanonsang og solfa-stemmer lynhurtigt den flerstemmighed, der er så dejlig ved at synge i kor.
Spirekoret er for børn i 0.-3. klasse og de øver onsdage kl. 16.15-17. Første gang d. 26. august.

Ungdomskoret bygger videre på principperne i Spirekoret og udfordres med nodelære og mere avanceret repertoire. Genremæssigt kommer vi vidt omkring: Klassisk, pop, salmer, danske sange m.m.
Ungdomskoret er delt i to hold, som synger både sammen og hver for sig. Hold 2 for 4.-5. klasse øver torsdage kl. 15.30-16.45 og hold 1 for 6. klasse og opefter øver torsdage kl. 16-17.30. Første gang er d. 27. august.

Alle korene tager på stævner og synger til koncerter og gudstjenester.

Undervisningen er gratis, men tilmelding er nødvendig hos Karina Agerbo på karina@agerbo.eu/28376932

 

Natkirke. Pressefoto.