Der er kommet nye retningslinjer for gudstjenester og kirkelige handlinger, meddeler Ringsted Sogn.

Det er regeringens og sundhedsmyndighedernes vurdering, at folkekirken under den nuværende situation fortsat kan fungere på et niveau, der minimerer smitterisikoen, mens vi fortsat sikrer at være åben og nærværende som kirke.

Landets kirker kan således fortsat holde korte gudstjenester samt kirkelige handlinger, men under skærpede krav:

• Gudstjenester samt begravelser, vielser og dåb må vare højst 30 minutter og vil foregå uden fællessang. Det er fortsat muligt at synge ved udendørs handlinger som begravelser.

• Gudstjenesterne bliver uden nadver/altergang. I stedet kan man kontakte en af præsterne, hvis man ønsker at modtage nadver, fx i forbindelse med et hjemmebesøg.

• Gudstjenester og kirkelige handlinger bliver gennemført med overholdelse af de gældende retningslinjer om areal- og afstandskrav samt mundbind, også når man har taget plads. Arealkravet til kirkerne og kapellet vil blive skærpet. Vi afventer den konkrete udmøntning fra Kirkeministeriet – nærmere vil komme når vi kender de nye krav.

• Kirkerne kan holdes åbne for dem, der ønsker at besøge kirkerummet, bede en bøn, tænde et lys eller lignende. Der må højst være 5 personer samlet på samme tid.

• Alle øvrige aktiviteter lukkes ned.

• Konfirmandforberedelse skal foregå virtuelt.

Foto: ABW