Dit Ringsted har bedt de nyvalgte og genvalgte medlemmer af byrådet om at besvare tre spørgsmål. Mazlum Øz fra Venstre medvirker her. 

Hvor står Ringsted stærkest?

Ringsted Kommune er i positiv vækst og er kommet på Danmarkskortet. Der kommer flere tilflyttere og flere nye virksomheder, og det er godt. Samtidig er Ringsted Kommune godt ledet og har et velfungerende Byråd, der kan finde ud af at samarbejde konstruktivt.

Hvad udfordrer os?

Den tiltagende trafik udfordrer Ringsted Kommunes infrastruktur og vejnet. På det område er løsninger noget der tager tid, da en del af vejnettet ejes af Vejdirektoratet, og et samarbejde ikke altid går den ønskede retning.

På plejeområdet er Ringsted Kommune også udfordret, da vi ligesom på landsplan også mangler personale, og det er svært med rekrutteringen pga. mangel på kvalificeret personale.

Det faglige niveau på vores folkeskoler skal op på et højere niveau. Vi er godt på vej, og der er stærkt fokus på området.

Hvis du skulle vælge 2 ting, som er det vigtigste fokus i 2022 – hvem/hvad og hvorfor?

Udfordringen på personalemangelen skal løses hurtigst muligt, så dem vi allerede har, ikke bliver overbelastede og evt. søger væk.

Vi skal fortsætte den gode udvikling på folkeskoleområdet.

Foto: Ringsted Kommune