Klostermarkskirken
Ahorn Alle 46C
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 11 61 – tast 4
ringsted.sogn@km.dk

For besøg kan du kontakte kirken eller kirkeværgen Finn Gøtzsche på tlf. 23 38 36 78 eller chafi@privatmail.dk

Følg Klostermarkskirken på Facebook.

Ønsket om en kirken gik i opfyldelse
Klostermarkskirken i Ringsted er uden tvivl den nyeste af byens folkekirker. Kirkens historie startede i en kælder i blok D i Søndre Park, hvor man afholdte sammenkomster, som udviklede sig til kaffeandagter. Da den tidligere Sdr. Park Skole (Campusskolen i dag) blev opført i 1975, begyndte man at holde gudstjenester i et af skolens klasselokaler. Det var dog besværligt at skulle pakke alting ned og op igen, hver gang man mødtes. Derfor opstod der et ønske om at få en rigtig kirke til byens sydlige del. Så menighedsrådet erhvervede sig grunden for enden af Ahorn Alle. Kirken er tegnet af Keld Wohlert, og byggeriet startede i 1988. I 1992 var kirken bygget færdig, og den blev indviet anden pinsedag.

Arrangementer for alle
I Klostermarkskirken gør man meget for at tiltrække folk til kirken. Foruden gudstjenesterne er der også en del koncerter i kirken. På provstiets hjemmeside finder man en koncertfolder med hele provstiets kirkekoncerter. I Ringsted Sogns kalender finder man også en oversigt over gudstjenester m.m. i Klostermarkskirken og Sct. Bendts Kirke.

Og hvis man selv er interesseret i at give koncert i kirken, kan man blive en del af Klostermarkskirkens frivillige menighedskor, Klostersangerne. Derudover afholdes der også arrangementer såsom tirsdagstræf og strikkecafé. Til tirsdagstræf mødes man om eftermiddagen og synger og hører et spændende foredrag eller en fortælling over en kop kaffe. Til strikkecafé mødes man og strikker dåbsklude og lignende til fordel for udsatte familier i sognet.

Danmarks tredje største stift
Klostermarkskirken ligger i Ringsted Sogn, som er en del af Ringsted-Sorø Provsti. Provstiet hører ind under Roskilde Stift, der er Danmarks tredje største stift, hvis man kigger på areal, indbyggertal, sogne og kirker.

Kirkeåret
Modsat kalenderåret så starter kirkeåret med 1. søndag i advent. I løbet af kirkeåret er der cirka 60 søndage og helligdage, hvor der som regel holdes gudstjenester med hver sin tekst fra Det Nye Testamente. Idéen med kirkeåret er at fortælle hele Jesu historie fra advent til advent. Kirkeårets faser afspejler også årstidernes gang og de centrale fester – påskefesten og julefesten. Påsken er festen for Jesu lidelse, død og opstandelse. Og julefesten er festen for Jesu fødsel. Og det er disse to fester, som hele kirkeåret er bygget op omkring.

Kontakt Klostermarkskirken.

sølvpartner