Når børn i Ringsted Kommune skal begynde i folkeskolen og SFO er de med i et spireforløb, der sikrer en tryg overgang til livet som skoleelev. Det oplyser Ringsted Kommune i en pressemeddelelse.

Kendte voksne, stille introduktion og god tid. Det er nogle af kendetegnene ved det spireforløb, som Ringsted Kommune har som introduktion, når børn skal begynde i folkeskolen.
Spireforløbet er for alle de børn, der skal starte i en af SFO’erne på Ringsted Kommunes folkeskoler, blandt andet på Nordbakkeskolen, hvor Martin Reinholdt Fogh er skoleleder.

”Spireforløbet er lavet for at sikre, at børnene får en god overgang, når der sker nogle skift mellem børnehave og skole. I spireforløbet får børnene en rolig opstart på den nye skole Og de får nogle rammer, hvor de er i fokus, og hvor der er fred og ro frem for at de bare starter deres skolegang som helt nye på en stor skole,” forklarer han.

Spireforløb begynder allerede om efteråret
Spireforløbet begynder året før, at børnene skal begynde i skole. Og det består af flere elementer.

I efteråret før, at børnene skal starte i skole, kan de sammen med deres forældre komme til et åbent hus på skolen for at lære skolen og de nye voksne lidt at kende. Med deres daginstitution kommer de på besøg på skolen, og nogle af pædagogerne kommer på besøg i dagtilbuddene op til skolestart.

Fra 1. maj begynder børnene i deres nye SFO. På det tidspunkt har de været på skolerne flere gange, og de har mødt de voksne, de kommer til at være sammen med i SFO’en. Pædagogerne fra børnehaverne følger børnene den første tid i SFO´en, og pædagogerne fra SFO’en følger med i 0.klasse efter sommerferien.

”Det er kendte voksne, der er med, hver gang der sker et skift for børnene. Det betyder, at de skift er så skånsomme som muligt for børnene og deres forældre. Samlet set betyder det en bedre overgang til livet som skoleelev, hvor børnene når at blive trygge ved det. I skolen starter lektionen kl. 08.00, men i spireforløbet kan forældrene aflevere i et længere tidsrum, når SFO’en stadig er ny for børnene. Det giver mere ro,” siger Martin Reinholdt Fogh.

Skolen lærer også børnene at kende
Ligesom børnene får en stille introduktion til skolen, får skolens personale også en introduktion til de nye elever. Så når børnene begynder i skole, kender de allerede skolen, og skolen og personalet kender dem.

”Vi har fælles møder med skole-, SFO- og dagtilbudslederne, og der har vi stor fokus på de her overgange, fordi vi ved, at det har stor betydning for børnene. Der er ret systematisk opfølgning på alle børn, så vi som skole kender de børn, der kan have særlige behov for hjælp fra talepædagog eller psykolog – eller måske bare ved, hvad børnene er vant til at lave i deres børnehaver, så de ting kan videreføres, hvis det er muligt. Det skaber genkendelighed og kan lette overgangen,” siger Martin Reinholdt Fogh.

Alle børn med skolestart til sommer skal skrives op digitalt
Alle børn, der skal begynde i skole i sommeren 2021, skal skrives op digitalt.

Skoleindskrivningen foregår via Ringsted Kommunes hjemmeside i perioden fra den 2. november kl. 12.00 til og med den 22. november.

Find mere materiale om skoleindskrivning og indskriv dit barn digitalt via www.ringsted.dk/skoleindskrivning.’

Pressefoto