Allindelille Friskole
Skeevej 23 – 27
4370 St. Merløse
Tlf. 82 30 43 70
info@allindelille-friskole.dk

Noget nyt og levende
På Allindelille Friskole, som ligger mellem Allindelille og Skee, lever friskoleånden gennem et tæt samarbejde mellem skolens bestyrelse og lærerstaben med skolens leder Joachim Grubbe i spidsen. Han er lykkelig for sit arbejde, og han synes absolut ikke, at de 25 kilometer fra hjemmet i Glumsø og til kontoret på friskolen, er noget problem. Også mange forældre kører gerne langt for, at deres børn kan gå på en skole med gejst.

Allindelille Friskole eller Allindelille Skole, som den hed ved indvielsen i 1908, var en sammenlægning af de to eksisterende skoler, forskolen i Skee og hovedskolen i Allindelille. Som det så ofte sås, før centralskolerne blev opført fra 1950- og 1960-erne var forskole og hovedskole placeret, så man fik delt sol og vind lige mellem byer og landsbyer. Men frem til 1956 blev de to skoler med de mindre børn i forskolen i Skee og de større børn i den noget større, men utidssvarende hovedskole i Allindelille, samlet i Allindelille Skole.

50 år gik, men så var Allindelille Skole heller ikke stor nok, og den skole, som vi i dag kender som Allindelille Friskole, blev opført i 1956. Endelig fik beboerne i de mange små omliggende byer en moderne skole at sende børnene hen til. Den pladsmangel der hurtigt opstod blev løst først med en barak og senere end permanent tilbygning.

Alt gik godt, indtil Ringsted Kommune i 2011 besluttede at lukke den 103 år gamle skole. Allindelille Skole var dømt til at blive tømt for indhold og skulle ikke længere være det arnested i lokalområdet for læring og leg, som det altid havde været.

En friskole bliver til
I det store område nord for Ringsted, hvor Allindelille Skole ligger centralt, har det igennem hele skolens historie været sådan, som overalt i landdistrikterne, at skolen både har været et sted, hvor børn og unge fik undervisning, men samtidig et midtpunkt for folkelige aktiviteter. Både kulturelt, idrætsmæssigt og på mange, mange andre områder samledes man på skolen fra nær og fjern.

Så beslutningen om at lukke skolen fik heldigvis mange mennesker til at engagere sig i en kamp for at bevare Allindelille Skole både som skole og som områdets naturlige samlingspunkt. Dermed blev Allindelille Friskole en realitet.

”Et folks fremtid afhænger for en stor del af deres skole”
Dette citat fra provst Webers tale ved indvielsen af den første skole i 1908, har ifølge skoleleder Joachim Grubbe stadig stor aktualitet. Friskoletanken med højt til loftet og ikke så langt fra ord til handling passer ham både nutidens ledelse, elever og lærere perfekt.

I dag står skolen som et fyrtårn, som skinner ud over landet på Midtsjælland og fortæller, at der naturligvis stadig er behov for udvikling af læring, dannelse, kulturliv, idræt. Samtidig er friskolen et levende bevis for, at centralisering ikke altid er et krav, der skal efterkommes.

Liv, glæde og begejstring
Skolens fremtid afhænger naturligvis af, at forældre og børn også fremover foretrækker friskolen, og det tyder alt på, de vil gøre. Samtidig har skolen mange støtter i erhvervslivet, der støtter med sponsorater, hvilket muliggør en masse kreative aktiviteter.


sølvpartner